ปั๊มครัวเรือน และปั๊มเกษตร

Submersible Deep Well Pump

Submersible Deep Well Pump (QJD series)

SeriesSubmersible Deep Well Pump (QJD series)
Pond size3-4 inches
DN1-2 inches
Q Max. สูงสุด 100 ลิตร/นาที
Pressureสูงสุด 152 เมตร
Power370-2200W
Temp4°C ~ +60°C
ใบพัดสูงสุด 38 ใบพัด

ปั๊มบาดาล (รุ่น HJD)

Series ปั๊มบาดาล (รุ่น HJD)
Pond size 4 inches
DN 1.5-2 inches
Q Max.  Up to 117 L/Min.
Pressure Up to 156 M
Power 750-1,500 Watt
Temp 4°C ~ +60°C
ใบพัด สูงสุด 23 ใบพัด
Avatar Mobile
Main Menu x
X