ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มบาดาล

ปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)

รุ่นสินค้าปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)
ขนาดบ่อ3-4 นิ้ว.
ขนาดท่อทางออก1-2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ สูงสุด 384 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 162 ม.
กำลังมอเตอร์370-2,200 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส
ขนาดใบพัด6-38 ใบพัด
Avatar Mobile
Main Menu x
X