ปั๊มครัวเรือน และปั๊มเกษตร

ปั๊มบาดาล

ปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)

รุ่นสินค้าปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)
ขนาดบ่อ3-4 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก1-2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ สูงสุด 100 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 152 เมตร
กำลังมอเตอร์370-2,200 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส
ใบพัดสูงสุด 38 ใบพัด

ปั๊มบาดาล (รุ่น HJD)

รุ่นสินค้า ปั๊มบาดาล (รุ่น HJD)
ขนาดบ่อ 4 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก 1.5-2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ  สูงสุด 117 ลิตร/นาที
แรงดัน สูงสุด 156 เมตร
กำลังมอเตอร์ 750-1,500 วัตต์
อุณหภูมิ 4 ~ +60 องศาเซลเซียส
ใบพัด สูงสุด 23 ใบพัด
Avatar Mobile
Main Menu x
X