ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มบาดาล

ปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)

รุ่นสินค้า ปั๊มบาดาล (รุ่น QJD)
ขนาดบ่อ 3-4 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก 1-2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ  สูงสุด 384 ลิตร/นาที
แรงดัน สูงสุด 162 เมตร
กำลังมอเตอร์ 370-2,200 วัตต์
อุณหภูมิ 4 ~ +60 องศาเซลเซียส
ขนาดใบพัด 6-38 ใบพัด
Avatar Mobile
Main Menu x
X