น้ำประปาดื่มได้? ปลอดภัยแค่ไหน??

หลายคนมีข้อสงสัยว่า คลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาปลอดภัยหรือไม่ ถ้าดื่มเข้าไปจะส่งผลให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะมี “ไตรฮาโลมีเธนส์” เป็นสารประกอบ

การประปานครหลวงให้ข้อมูลไว้ว่า น้ำประปาเป็นน้ำที่ผลิตมาจากน้ำดิบตามธรรมชาติ ย่อมมีสารอินทรีย์ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่แต่เมื่อผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอนในการตกตะกอนและการกรองแล้ว ปริมาณสารอินทรีย์จะลดลงอย่างมาก

ขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตน้ำประปาคือการเติมคลอรีน ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้สารประกอบเคมีที่เรียกว่าTrihalomethanes (THMs) หรือ “ไตรฮาโลมีเธนส์”(เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้) เพราะสารคลอรีนช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในถังเก็บน้ำและระบบท่อกระจายน้ำ

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาไว้ ไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งยังได้กำหนดให้น้ำดื่มมีปริมาณ THMs ที่ sum of ratio ไม่เกิน 1

แชร์บทความ :

Facebook
X