ผลิตภัณฑ์

Industry & Waste Water Equipment

Domestic & Agriculture

 Industry & Waste Water Equipment ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มเคมี เครื่องรีดตะกอน เครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ในการสูบจ่ายน้ำเสีย ถ่ายเทสารเคมี รีดตะกอนและเติมอากาศให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

On Land

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Submersible

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Blower & Aerator & Diffuser

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Booster & Transfer

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Metering & Chemical

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Coolant

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Machine for WWTP System

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

Other

Domestic & Agriculture ปั๊มบ้าน

ปั๊มบ้าน ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม ปั๊มบาดาล และปั๊มโซลาเซลล์สำหรับการใช้งานในครัวเรือน และใช้ในการเกษตร

ปั๊มบ้าน เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็ก มักใช้เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ระดับความลึกตื้น อย่างเช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำบาดาล และปั๊มโซลาเซลล์
สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและใช้ในการเกษตร

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊มน้ำไดโว่

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊มบาดาล

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊มออโต้

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

ปั๊มโซลาเซล์

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ดูสินค้าทั้งหมด

อื่นๆ

Avatar Mobile
Main Menu x
X