เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538  เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มครัวเรือน ปั๊มการเกษตร และเครื่องบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย และนำระบบ IOT มาเชื่อมต่อกับปั๊มน้ำและเครื่องบำบัดน้ำเสีย  ภายใต้ยี่ห้อ GSD, Walrus, Dayuan, Nikkiso และ SeAH จากไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน และเกาหลี

ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะ “ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเคียงคู่โลก” และมุ่งมั่นในนโยบายว่าด้วย “ความสำเร็จของลูกค้า คือเป้าหมายของเรา” บริษัทฯยินดีและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ เลือกรุ่นสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งมีบริการจัดส่งและอบรมวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ

บริษัท ไทย พินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ในด้านคุณภาพการจัดการ จาก SGS และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ตลอดไป

นโยบาย

“ส่งมอบสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

พันธกิจ

  1. ผลิตและนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
  2. ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  3. ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุน และพนักงานในองค์กร
  4. สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
  5. พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า และยั่งยืน

วิสัยทัศน์

  1. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ปั๊มน้ำครัวเรือน และเครื่องบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC)

บริษัท ไทย พินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ในด้านคุณภาพการจัดการ จาก SGS และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ตลอดไป

ฝ่ายช่าง

ทีมงานช่างผู้ชำนาญงานและมากประสบการณ์ ทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรมและ ภาคครัวเรือน พร้อมให้บริการในการให้คำปรึกษา ซ่อมแซมตรวจสอบสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายขาย

บริษัทแบ่งเป็น 2 แผนก คือ ฝ่ายขายอุตสาหกรรม และฝ่ายขายครัวเรือนซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานขายที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าแต่ละชนิด สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่เลือกรุ่นสินค้า เสนอราคา และคอนซัลท์ รวมไปถึง Test run ระบบให้ลูกค้า สามารถเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมที่สุดให้หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนส่ง

บริษัทฯ มีการคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บสินค้า,อะไหล่ทุกรุ่นและพร้อมส่งให้ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีจำนวนมากพร้อมส่งและตรงตามความต้องการของลูกค้า

Avatar Mobile
Main Menu x
X