บ. ไทย พินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จก. ได้เยี่ยมชมโรงงาน GSD ณ ประเทศจีน

      บ. ไทย พินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จก. ได้เยี่ยมชมโรงงาน GSD ณ ประเทศจีน ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตหลักที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผลิตปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพในประเทศจีน

      GSD (China) เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไต้หวัน, ได้มีการลงทุนในประเทศจีน ในปี ค.ศ.1995 และได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนมากกว่า 20 ปี. GSD เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนา (R & D) การผลิต และการขายปั๊มน้ำที่หลากหลาย, ทั้งในภาคส่วนครัวเรือน, ระบบน้ำเสีย, อุปกรณ์ระบบบำบัดต่างๆ และ ยังมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้งานได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงานระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดการระบบน้ำอย่างชาญฉลาด และการบริการทางเทคนิค. ในปีที่ผ่านมานั้น ที่ทางบริษัทมุ่งในเรื่องสินค้าที่ยอดเยี่ยม และบริการที่ดีที่สุด, GSD ได้รับรางวัล “China’s most valuable environmental protection equipment brand – pump benchmark brand”, “sewage treatment equipment and service benchmark enterprise”, “China’s top 10 sewage treatment equipment brands” และ “Star pump valve enterprise brand”และอื่นๆอีกมากมาย

แชร์บทความ :

Facebook
X