(กัมพูชา) เครื่องเป่าลมรูทโบลเวอร์ Three-Lobe Roots Blower (รุ่น GRB)

บริษัท / หน้างานที่ทำการติดตั้ง

โรงงานบำบัดน้ำเสีย เมืองพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา

ปีที่ติดตั้ง

พ.ศ. 2565

สินค้า

เครื่องเป่าลมรูทโบลเวอร์ Three-Lobe Roots Blower (รุ่น GRB)

รุ่นสินค้า

1. เครื่องเป่าลม รูทโบลเวอร์ Three-Lobe Roots Blower (รุ่น GRB)
– รุ่น GRB80 Power 11 kW จำนวน 8 ชุด

รายละเอียดโครงการ

เครื่องเป่าลมรูทโบลเวอร์ ที่นำไปใช้เติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย

อัลบั้มรูป

แชร์บทความ :

Facebook
X