ปั๊มอุตสาหกรรม

Coolant

ปั๊มหล่อเย็น (รุ่น TPAK)

รุ่นสินค้าปั๊มหล่อเย็น (รุ่นTPAK)
ขนาดท่อ5 – 32 มม.
อัตราการไหลสูงสุด 360 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 12 ม.
กำลังมอเตอร์0.42 – 11.6กิโลวัตต์
อุณหภูมิของเหลว≤ 90 องศาเซลเซียส

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่น TPHK)

รุ่นสินค้าปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่นTPHK)
ขนาดท่อ18 – 32 มม.
อัตราการไหลสูงสุด 280 ลบม./นาที
แรงดันสูงสุด 65 ม.
กำลังมอเตอร์0.34 – 3.8 กิโลวัตต์
อุณหภูมิของเหลว≤ 90 องศาเซลเซียส

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่น TPK)

รุ่นสินค้าปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่น TPK)
ขนาดท่อ18 มม.
อัตราการไหลสูงสุด 90 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 70 ม.
กำลังมอเตอร์0.22-1.3 กิโลวัตต์
อุณหภูมิของเหลว≤ 90 องศาเซลเซียส

ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่น TPCK)

รุ่นสินค้าปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง (รุ่น TPCK)
ขนาดท่อ38 มม.
อัตราการไหลสูงสุด 150 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 240 ม.
กำลังมอเตอร์1.5-4.0 กิโลวัตต์
อุณหภูมิของเหลว≤ 90 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X