ปั๊มครัวเรือน

อื่นๆ

สวิตช์ควบคุมปั๊มอัตโนมัติ (รุ่น AMPC)

รุ่นสินค้าสวิตช์ควบคุมปั๊มอัตโนมัติ (รุ่น AMPC)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
กำลังสูงสุด0.1-2.2 กิโลวัตต์ 
ความถี่50/60 เฮิรทซ์
แรงดันสูงสุด 10 บาร์
ช่วงการใช้งานสูงสุด 100 เมตร
Avatar Mobile
Main Menu x
X