ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มโซลาเซล์

ปั๊มโซลาเซล์

รุ่นสินค้าตัวควบคุมปั๊มอัตโนมัติ (รุ่น AMPC)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
กระแสไฟ10 แอมป์
กำลังมอเตอร์220 โวลท์ / 50 เฮริทซ์
แรงดัน100 ม.
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X