ความสำคัญของการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ความสำคัญของการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี

ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความสำคัญในการดูแลปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี

แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจำเป็นต้องใช้งานอย่างสม่ำเสมอในธุรกิจของเรา ล้วนต้องการการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีทั้งสิ้น เพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเช่นเดียวกันที่เราไม่ควรละเลย เพราะถึงแม้ว่านวัตกรรมปั๊มน้ำจะถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะในการใช้งานในแต่ละความต้องการที่มากเพียงใด แต่สุดท้ายแล้วปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเองก็มีขีดจำกัดที่ต้องการตรวจเช็ค และ บำรุงรักษาอย่างถูกวิธีเป็นประจำเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำของเรา และยังหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะส่งผลต่อให้เกิดการหยุดชะงักกับการทำงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของเราได้โดยตรง

ทำความรู้จักกับประเภทของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น อันดับแรกที่เราทำความเข้าใจนั่นก็คือประเภทของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนิยมใช้งานกันในปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะประเภทการทำงานของตัวปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่เราสามารถพบได้บ่อยอย่างเช่น

 • Centrifugal Pump หรือปั๊มหอยโข่งที่มักจะมีลักษณะเป็นรูปทรงหอยโข่ง และมีใบพัดเป็นส่วนประกอบสำคัญ สามารถนำไปใช้งานเน้นสูบน้ำในปริมาณมาก โดยที่แรงดันไม่ต้องสูงมาก เหมาะในการนำไปใช้งานกับน้ำประปาในระบบอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, ระบบประปาอาคารสูง, ระบบระบายน้ำเสียตามชลประทาน หรือแม้กระทั่งการส่งสารเคมีไปตามกระบวนการผลิตต่างๆ

ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่ง

 • Rotary Pumpหรือปั๊มน้ำโรตารี่ ที่ถูกจัดเป็นปั๊มประเภทที่มีลักษณะการทำงานที่จะเพิ่มพลังงานของของเหลวโดยอาศัยการหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลางสำหรับการตักหรือตวงของเหลว ซึ่งของเหลวจะถูกดูดเข้าไปและอัดปล่อยออกมา ทำให้เหมาะกับขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูงอย่างเช่น ครีม, โยเกิร์ต, น้ำเสียที่มีตะกอนเข้มข้น เหมาะกับการใช้งานเป็นปั๊มน้ำอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเป็น Hygienic Pump ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายและวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารที่ไม่เป็นอันตราย

  ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

 • Reciprocating Pump หรือปั๊มเลื่อนชัก/ปั๊มลูกสูบ ที่จะมีลักษณะการทำงานที่มีลูกสูบเคลื่อนที่ไปมา ทำหน้าที่อัดของไหลภายในกระบอกสูบให้มีความดันสูงขึ้น ซึ่งเหมาะในการสูบปริมาณที่ไม่มากนักและต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ จึงสามารถใช้งานได้ในหลายๆอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอาหาร

  ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

 • Specialized Pump ซึ่งเป็นปั๊มแบบพิเศษที่จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากปั๊มอื่นๆก่อนหน้า เราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานอย่างเช่น ปั๊ม Canned ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของของเหลวได้อย่างสมบูรณ์, ปั๊ม Turbo ที่นำเอากังหันไอน้ำ (Stream Turbine) ไปใช้งานกับงานที่ต้องการความดันปล่อยสูงทั้งแบบหนึ่งและสองสเตจ, ปั๊ม Verticle Turbine ที่นิยมใช้สูบน้ำบาดาลที่มีความลึกมากๆ และอีกมากมายซึ่งเหมาะในการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการลักษณะการใช้งานที่พิเศษ เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

บำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาอย่างใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งการตรวจเช็กด้านการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยตรง หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนอะไหล่บางส่วนของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเองก็ล้วนช่วยให้การทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกวิธีได้แก่

 • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ในการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมนั้น บางรุ่นอาจจะใช้แบริ่งฝาปิดและน้ำมันหล่อลื่นที่จัดเป็นส่วนประกอบในการทำงาน ซึ่งในกรณีที่ใช้งานปั๊มน้ำอุตสาหกรรมประเภทนี้ช่วงแรกๆเราควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุกๆ 1 อาทิตย์และภายหลังจากระยะการทำงานสักระยะแล้ว ควรหมั่นเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นในทุกๆ 6 เดือนเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพเหมือนเดิม
 • เปลี่ยนแบริ่งหรือลูกปืนของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติแล้วอายุการใช้งานของแบริ่งหรือลูกปืนมักจะอยู่ที่ 2 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเป็นหลัก หากเกิดสภาวะที่ปั๊มน้ำส่งเสียงดังผิดปกติหรือความร้อนบางส่วนของปั๊มน้ำที่สูงผิดปกติ เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบริ่งหรือลูกปืนหมดอายุการใช้งานแล้วหรือไม่ หากถึงเวลาที่สมควรแล้วการเปลี่ยนทันทีจะสามารถช่วยคงคุณภาพการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมให้กลับมาเป็นปกติได้
 • เปลี่ยนอะไหล่ของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแพ็คกิ้งซีลหรือปะเก็นเชือก, เมคานิคอลซีล, ยางยอยคัปปลิ้ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยตรง โดยเราสามารถทำได้จากการตรวจสอบน้ำรั่วผ่านเพลาแพ็คกิ้งซีลหรือเชือกปะเก็นว่ามีมากเกินไปหรือไม่ ทำการขันแป้นเกลียวให้แน่นขึ้น สามารถตรวจสอบได้จากการหยดของน้ำเป็นสำคัญ โดยปกติแล้วเราควรเปลี่ยนแพ็คกิ้งซีลหรือปะเก็นเชือกตามอายุการใช้งานที่ปีละหนึ่งครั้ง, สำหรับเมคานิคอลซีล หากเกิดการรั่วซึมเราควรเปลี่ยนทั้งชิ้นในทันที และสำหรับคัปปลิ้งหากตรวจสอบแล้วพบว่าศูนย์เพลามีการเยื้อง แตกหัก สั่นผิดปกติ หรือเสียงดังที่ผิดปกติ ก็ควรเปลี่ยนยางยอยคัปปลิ้งในทันทีและทำการตั้งศูนย์เพลาใหม่ให้ตรงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่คู่ควร
 • หมั่นตรวจสอบปั๊มน้ำอุตสาหกรรมระหว่างที่ทำงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการคอยตรวจเช็คแรงดันน้ำ ผ่านการตรวจสอบจากเพรสเชอร์เกจว่าการทำงานของแรงดันน้ำนั้นต่ำหรือสูงกว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการทำงานช่วงปกติหรือไม่, การตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า ผ่านการใช้แอมป์มิเตอร์ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟที่ผิดปกติไหม, ตรวจเช็กการสั่นสะเทือนและระดับเสียง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือแตกต่างจากเดิม, ตรวจเช็คอุณหภูมิตามจุดต่างๆของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือไม่ โดยตรวจเช็คทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • การยกเครื่องหรือโอเวอร์ฮอลปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการใช้งานปั๊มน้ำอุตสาหกรรมในธุรกิจของเรามาเป็นระยะเวลานานแล้ว จะทำให้ส่วนเคลื่อนที่ของปั๊มน้ำเกิดการสึกหรอที่เป็นไปตามช่วงเวลา อาจจะส่งผลให้ทางเดินของปั๊มน้ำเกิดสนิมขึ้น และทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเราไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร อาจมีความจำเป็นที่ต้องยกเครื่องหรือโอเวอร์ฮอลปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเราในทันที

การดูแลบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไร

เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องกับตัวปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเรา และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม เราจึงควรหมั่นบำรุงรักษาอย่างเป็นประจำ ซึ่งสาเหตุที่เรามีความจำเป็นต้องดูแลรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้งานในธุรกิจของเรา สามารถแบ่งได้หลากหลายข้อด้วยกันตัวอย่างเช่น

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามกับการยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งการที่เราคอยบำรุงรักษาป้องกันล่วงหน้านั้น สามารถช่วยให้เราเห็นได้ถึงปัญหาบางอย่างที่อาจจะส่งผลเสียได้ในอนาคตและป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหายจริงๆต่อปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมให้ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็เป็นเพราะว่าหากเราขาดการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลานาน อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราได้โดยตรง ทั้งอาจจำเป็นต้องปิดโรงงานบางส่วนสำหรับการซ่อมแซมปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ทำให้อาจจะขาดรายได้ในทันที การบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการบำรุงรักษาจากแรงงาน อะไหล่ และทีมช่างซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม
 • คงประสิทธิภาพให้กับการทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม แน่นอนว่าภายหลังการบำรุงรักษาที่เหมาะสมนั้น สามารถช่วยให้การทำงานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเรากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ทำให้การดำเนินงานต่างๆภายในธุรกิจสามารถทำงานต่อได้อย่างราบรื่น ไร้กังวลถึงปัญหาที่อาจจะตามมาภายในอนาคตได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ไร้ข้อบกพร่องนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของเรา เพราะด้วยคุณประโยชน์ต่างๆของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่ได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถมอบให้กับเราได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการคงประสิทธิภาพให้กับการทำงาน, ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม เราจึงไม่ควรละเลยที่จะหมั่นบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมของเรานั่นเอง สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมากคุณภาพ การเลือกใช้บริการจาก บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มครัวเรือน ปั๊มการเกษตร และเครื่องบำบัดน้ำเสีย ครบวงจร ผ่านประสบการณ์ในการให้บริการมาแล้วมากกว่า 28 ปี นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำชื่อดังมากมายหลายยี่ห้อ พร้อมกับมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาด้านบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานปั๊มน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างลงตัว

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
X