ควรใช้ปั๊มน้ำอะไรสำหรับเปิดหอพักหรืออพาร์ทเมนท์

บูสเตอร์ปั๊ม

ควรใช้ปั๊มน้ำอะไรสำหรับเปิดหอพักหรืออพาร์ทเมนท์

บูสเตอร์ปั๊มอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

หอพักหรืออพาร์เมนท์เป็นที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไปและมีจำนวนผู้พักอาศัยเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการในการใช้น้ำในปริมาณสูง ซึ่งโดยปกติแรงดันของน้ำในท่อประปาไม่มีแรงดันที่เพียงพอที่จะสามาถส่งน้ำไปบนชั้นสูง ๆ ได้ จึงส่งผลให้ชั้นสูงของอาคารมีน้ำไหลเบาและมีปริมาณน้ำที่น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนหรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่หอพักหรืออพาร์ทเมนท์จึงต้องติดตั้งบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำส่งผลให้การไหลของน้ำมีประสิทธิภาพและเพิ่มสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งปั๊มน้ำที่เหมาะกับหอพักหรืออพาทเมนท์มีด้วยกัน 2 ประเภท มาทำความรู้จักกับประเภทของปั๊มน้ำ

1.บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump) หรือชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังแรงดัน นิยมใช้ปั๊ม 2 ตัว สลับการทำงานตามรอบและใช้ Pressure Switch ในการส่งสัญญาณไปยังตู้คอนโทรล เพื่อสั่งให้ปั๊มเปิด-ปิด การทำงาน

โดยหลักการทำงานของบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump) หรือชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังแรงดัน จะใช้แรงดันอากาศที่อยู่ในถังช่วยทำให้แรงดันของน้ำสูงขึ้นจึงทำให้น้ำไหลแรงขึ้น  ซึ่งกระบวนการทำงานของบูสเตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำจะดูดน้ำเข้าเครื่องซึ่งน้ำจะถูกนำไปพักไว้ที่ถังแรงดันปริมาณของน้ำประมาณครึ่งนึงของขนาดถังแรงดัน โดยน้ำที่ถูกดูดเข้าไปจะเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในถังแรงดันจึงทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาและอัดรวมอยู่ในถังแรงดัน เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้เกิดแรงดันในระบบท่อ ทำให้น้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งบูสเตอร์ปั๊ม หรือชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังแรงดันเหมาะสำหรับอาคารที่มี 1- 2 ชั้นหรืออาจจะสูงได้ถึง 3-4 ชั้นแต่ต้องเพิ่มขนาดกิโลวัตต์ของปั๊มน้ำให้สูงมากขึ้น

ดังนั้นหอพักหรืออพาร์ทเมนท์จึงมักติดตั้ง Booster pump หรือ ชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติ แบบถังแรงดัน อีกหนึ่งตัวไว้ด้านบนเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำที่จะช่วยให้การจ่ายน้ำใน แต่ละชั้น ๆ มีแรงดันน้ำที่เท่ากันและกระจายได้อย่างทั่วถึง ข้อคำนึงในการเลือก บูสเตอร์ปั๊ม ต้องคำนึงถึง

  1. ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ทั้งหมดในหอพักหรืออพาร์ทเมนท์ มีกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  2. ความสูงของหอพักหรืออพาทเมนท์ สูงกี่เมตร เพื่อทราบขนาดของแรงดัน
  3. ขนาดท่อกี่นิ้ว
  4. ขนาดถังแรงดันกี่ลิตร

แนะนำ ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Packaged Booster Pump (รุ่น BTP) ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) ช่วยลดปัญหาน้ำไม่แรง รักษาแรงดัน ให้คงที่ แรงดันกระชาก เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ดีมากขึ้น สามารถเลือกชนิดควบคุมด้วยสวิทซ์แรงดัน หรือ ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ และสามารถประกอบกับตัวปั๊ม 1- 3 ตัวและเลือกชนิดของปั๊ม เช่น ปั๊มหอยโข่งแนวนอน,แนวตั้ง ปั๊มมัลติสเตจแนวนอน และแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับงานส่งน้ำอาคารสูง ได้แก่ คอนโด, หอพัก,อพาร์ทเมนท์, อาคารสำนักงาน และใช้ในสถานที่อำนวยความสะดวกชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

2.ชุดทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer pump) เป็นการสูบจ่ายน้ำโดยอาศัยกฎแรงดึงดูด (Gravity Flow) สูบน้ำจากถังเก็บน้ำที่หนึ่งไปยังถังเก็บน้ำอีกที่หนึ่ง นิยมใช้ปั๊ม 2 ตัว สลับการทำงานตามรอบอัตโนมัติ และใช้ก้านอิเล็กโทรด,ลูกลอย ควบคุมการทำงาน ของปั๊มน้ำ สามารถติดตั้ง ชุดทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer pump) เข้ากับท่อที่จ่ายน้ำขึ้นหอพักหรืออพาทเมนท์ได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายไฟจากตู้คอนโทรลไปยังตัวปั๊มน้ำ ซึ่ง ชุดทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer pump) เหมาะสำหรับอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป โดยจะมีถังเก็บน้ำทั้งด้านบนและด้านล่างอาคาร

ข้อคำนึงในการเลือก ชุดทรานส์เฟอร์ปั๊ม ต้องคำนึงถึง

  1. ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ทั้งหมดในหอพักหรืออพาร์ทเมนท์ มีกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  2. ความสูงของหอพักหรืออพาทเมนท์ สูงกี่เมตร 
  3. ท่อที่ทำการจ่ายน้ำมีขนาดกี่นิ้ว
  4. ถังที่เก็บน้ำมีขนาดกี่ลิตร และจำนวนกี่ถัง

แนะนำ ชุดทรานเฟอร์ปั๊ม Packaged Transfer Pump (รุ่น TFP) ชุดทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) ช่วยลดปัญหาน้ำไม่แรง รักษาแรงดัน ให้คงที่ แรงดันกระชาก เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ดีมากขึ้น มีระบบป้องกันระดับน้ำภายในถังต่ำ 3 ระดับ มีเสียงและไฟแจ้งเตือนเมื่อ ระดับน้ำต่ำ (Low level) มีชุดป้องกันน้ำขาด (Run dry protection) และสามารถประกอบกับตัวปั๊ม 1- 3 ตัวและเลือกชนิดของปั๊ม เช่น ปั๊มหอยโข่งแนวนอน,แนวตั้ง ปั๊มมัลติสเตจแนวนอน และแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับงานส่งน้ำอาคารสูง ได้แก่ คอนโด, หอพัก,อพาร์ทเมนท์, อาคารสำนักงาน และใช้ในสถานที่อำนวยความสะดวกชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำทั้งสองประเภทมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อรักษาแรงดันน้ำให้คงที่และสม่ำเสมอ ลดปัญหาน้ำไม่แรง ไหลช้า ซึ่งการเลือกใช้งานต้องขึ้นอยู่ลักษณะอาคาร ความสูงของอาคาร ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน และขนาดพื้นที่ เพื่อที่จะได้เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

การเลือกปั๊มน้ำสำหรับหอพักหรืออพาร์ทเมนท์เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเพราะประสิทธิภาพการไหลของน้ำมีผลต่อผู้พักอาศัย ซึ่งหากเลือกใช้เลือกใช้ปั๊มน้ำได้อย่างถูกต้องทั้งขนาดกิโลวัตต์และจำนวนเครื่องที่ต้องใช้ จะช่วยให้ปัญหาการไหลของน้ำหมดไปอีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบำรุงได้อีกด้วย นอกจากนั้นการเลือกซื้อปั๊มน้ำควรเลือกซื้อที่มีมาตรฐานและมีการรับประกันเพื่อให้สามารถใช้งานปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายบูสเตอร์ปั๊ม, เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มอุตสาหกรรม, ปั๊มครัวเรือน, ปั๊มการเกษตร และเครื่องบำบัดน้ำเสียพร้อมให้คำปรึกษาจากทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เลือกใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งาน อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งและอบรมวิธีการใช้งานที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
X