ประเภทและหน้าที่ของใบพัดในปั๊มไดโว่

ปั๊มไดโว่

ประเภทและหน้าที่ของใบพัดในปั๊มไดโว่

ใบพัดในปั๊มไดโว่ชิ้นส่วนสำคัญของพลังในการสูบน้ำและจัดการเศษขยะ

ปั๊มไดโว่ เป็นเครื่องสูบน้ำ ที่นิยมใช้ในการสูบน้ำหรือระบายน้ำใช้งานได้ง่าย เพียงเปิด-ปิดสวิตซ์ของปั๊มน้ำเท่านั้น ปั๊มไดโว่เหมาะสำหรับการสูบจ่ายน้ำดี, น้ำเสีย, ของเหลว, น้ำโคลน หรือของเหลวที่มีกากตะกอน เช่น งานระบายน้ำเสีย, บ่อบำบัดน้ำเสีย  ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ในอาคารบ้านเรือน, โรงพยาบาล, งานการเกษตร จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ทำให้ปั๊มไดโว่เหมาะสำหรับใช้ในการสูบจ่ายน้ำเสียที่มีเศษขยะหรือตะกอนขนาดใหญ่ เนื่องจากปั๊มไดโว่จะมีใบพัดซึ่งมีให้เลือกใช้หลายชนิด แต่ละชนิดก็ใช้งานที่ต่างกันใบพัดบางชนิดสามารถตัดเศษใบไม้ หรือผ้า ให้มีขนาดเล็กลงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน

มาทำความรู้จักใบพัดหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญในปั๊มไดโว่ 

ปั๊มไดโว่ หรือ ปั๊มจุ่ม จะมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ หัวปั๊ม และมอเตอร์  ซึ่งหัวปั๊มจะประกอบไปด้วยใบพัด และตัวเรือนปั๊ม เพื่อใช้เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นมอเตอร์ สามารถสูบน้ำเข้าและส่งน้ำออกได้ โดยขนาดของใบพัดมีผลต่อแรงดันน้ำ ซึ่งใบพัดปั๊มไดโว่ที่นิยมนำมาใช้ สำหรับสูบน้ำ มีด้วยกัน 6 ชนิด ดังนี้

1.ใบพัดแบบปิด (Closed Impellers): ใบพัดชนิดนี้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มไดโว่ เหมาะสำหรับน้ำสะอาด ไม่มีตะกอนเจือปน 

2.ใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-open impeller):  ใบพัดชนิดนี้ผสมผสานระหว่างใบพัดแบบเปิดและปิด เหมาะสำหรับปั๊มไดโว่ที่ดูดน้ำที่มีเศษตะกอนเล็กน้อย สามารถสูบตะกอนจากทางน้ำเข้าไปยังทางน้ำออกได้ดี และยังช่วยลดการอุดตันได้อีกด้วย เหมาะกับงานระบายน้ำในอาคาร หรืองานป้องกันน้ำท่วมพื้นที่

3.ใบพัดแบบเปิด (Open Impellers): บางรุ่นของปั๊มไดโว่ ใช้ใบพัดชนิดนี้ สำหรับการจัดการของเหลวที่มีส่วนผสมของเศษตะกอน หรือของแข็ง 

4.ใบพัดปั๊มไดโว่แบบ Vortex การหมุนของใบพัดชนิดนี้ จะทำให้เกิดน้ำวนจึงทำให้น้ำมีรูปคล้ายกรวยเปิด ส่งผลให้เศษขยะ หรือตะกอนติดมากับน้ำ โดยที่ไม่สัมผัสกับใบพัดโดยตรง เหมาะสำหรับขยะ หรือตะกอนที่มีขนาดใหญ่ ใบพัดชนิดนี้ช่วยป้องกันการอุดตันของเศษขยะเหมาะสำหรับสูบน้ำเสียจากโรงงานอาหาร, ระบายน้ำเสียทั่วไป, งานสูบน้ำเสียที่มีกากของเสียเจือปน, อุตสาหกรรมน้ำเสีย, งานระบายน้ำฝน เป็นต้น

5.ใบพัดปั๊มจุ่มแบบ Cutter เป็นแบบ Semi-open ใบพัดมีดเดี่ยว เป็นประเภทของใบพัดที่ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องสูบน้ำ สามารถตัดเศษขยะได้ โดยปลายของใบพัด จะติดตั้งทังสเตนคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ พร้อมกับทางเข้าของปั๊มน้ำ จะออกแบบให้เป็นร่องฟันเลื่อย สำหรับใช้ตัดขยะที่ปะปนมาในน้ำเสีย เช่น กระสอบ, ถุงมือยาง โดยเฉพาะขยะที่เป็นเส้นใย เช่น ผ้าหรือเชือก เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันที่ปั๊มน้ำ ท่อส่งน้ำและวาล์ว เหมาะสำหรับใช้ในบ่อเกรอะ, น้ำทิ้งจากครัว และระบบน้ำเสียอุตสาหกรรมทั่วไป

6.ใบพัดแบบสกรู (Screw Impellers): สำหรับปั๊มจุ่มที่สูบของเหลวที่มีความหนืดสูง ใช้ในงานสูบน้ำเสีย งานอุตสาหกรรมพลาสติก ใบพัดชนิดนี้มักมีความปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อให้ตอบสนองกับการใช้งานในแต่ละแอพพลิเคชัน

ใบพัดในปั๊มไดโว่ ปั๊มจุ่มทั้ง 6  แบบเป็นใบพัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการสูบน้ำประเภทต่าง ๆ ซึ่งหลักการในการเลือกใบพัด ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติในการป้องกันการอุดตัน ของขยะหรือตะกอน ที่จะไหลเข้าสู่บริเวณใบพัดและตัวปั๊มได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงปริมาณการไหลและความสูงที่ต้องการ ปั๊มไดโว่ ปั๊มจุ่มมักใช้ในการจัดการน้ำเสีย, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่ และการให้น้ำในการเกษตร ฯลฯ ซึ่งหากเลือกใบพัดได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าน้ำดี น้ำเสีย หรือ น้ำมีตะกอน ปั๊มไดโว่ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จำหน่ายปั๊มน้ำและเครื่องสูบน้ำ เช่น ปั๊มน้ำไดโว่, ปั๊มครัวเรือน, ปั๊มการเกษตร และเครื่องบำบัดน้ำเสีย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานหลากหลายแบรนด์  DAYUAN PUMP , WALRUS PUMP พร้อมทีมงานมืออาชีพ ที่ยินดีให้คำปรึกษา จากทีมวิศกรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทั้งในส่วนภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม ที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจนถึงการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา นอกจากนั้นยีงมีการอบรมวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
X