ความสำคัญของถังดักตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสำคัญของถังดักตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังตกตะกอนอีกหนึ่งความสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังดักตะกอน หรือในอีกชื่อที่เรียกว่า ถังตกตะกอน มีความสำคัญอย่างมากในระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในรูปแบบทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน AS (Activated Sludge Process) ด้วยคุณสมบัติที่สามารถแยกตะกอนจุลชีพออกจากน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว หรือในอีกหนึ่งความหมายคือกระบวนการตกตะกอนที่เป็นการแยกนำของแข็งที่อยู่ในรูปแบบสารแขวนลอยออกจากของเหลวที่เราต้องการบำบัด เช่น หิน ดิน ทราย แขวนลอยตะกอนเคมี ตะกอนชีวภาพ และยังรวมไปถึงจุลินทรีย์ต่าง ๆ 

ซึ่งล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้ำที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียมีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

ชวนทำความรู้จักกับนวัตกรรมที่เรียกว่าถังตกตะกอนให้มากยิ่งขึ้น กับความสำคัญของถังดักตะกอนที่จะขาดไปไม่ได้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ทำความรู้จักกับถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) คือถังที่ถูกออกแบบสำหรับรวบรวมตะกอนน้ำเสีย ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำในกระบวนการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยถังตกตะกอนจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำเสียหรือของเหลวที่มักจะมีตะกอนเจือปนร่วม ไม่ว่าจะเป็น น้ำผิวดิน บาดาล น้ำโคลน และยังรวมไปถึงน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ โดยจะมีการแยกตะกอนออกจากน้ำทิ้งก่อนกำจัดในขั้นตอนอื่นๆภายหลัง และนำไปสู่การคืนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำนั่นเอง โดยเราสามารถแบ่งถังตกตะกอนออกได้เป็น 2 ขั้นด้วยกันได้แก่

 • ถังตกตะกอนขั้นต้น (Primary Sedimentation Tank) ที่มีหน้าที่ในการตกตะกอนสารอินทรีย์แขวนลอยต่างๆ ที่มักจะปะปนมากับน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตามการออกแบบมักจะผ่านกระบวนการตกตะกอนกรวดทรายในถังดักกรวดทรายมาก่อน ในกระบวนการตกตะกอนของถังตกตะกอนนี้จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยให้สารอินทรีย์แขวนลอยต่าง ๆ นั้น จมลงสู่บริเวณถังตกตะกอนด้วยตัวเอง

 • ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Sedimentation Tank) ที่มีหน้าที่ในการตกตะกอนน้ำเสียที่เกิดจากระบบบำบัดทางชีวภาพหรือระบบบำบัดทางเคมี อาทิเช่น ระบบโปรยกรอง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน AS ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยแยกตะกอนและน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้ว ส่วนตะกอนที่ถูกแยกออกมาจากน้ำนั้นจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการกำจัดตะกอนต่อไป

ประเภทของถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะการทำให้เกิดการตกตะกอนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่เราก็สามารถแบ่งประเภทของถังตกตะกอนออกได้ตามลักษณะของทิศทางการไหลของน้ำเสียในถังตะกอน และ ตามรูปลักษณ์ของถังตกตะกอนตัวอย่างประเภทถังตกตะกอนน้ำเสียที่แบ่งตามทิศทางการไหลของน้ำเสียอย่าง ได้แก่ ถังตกตะกอนแบบไหลในแนวดิ่ง, ถังตกตะกอนแบบไหลในแนวนอน และถังตกตะกอนแบบไหลตามแผ่นหรือท่อ Tube Setteler และตัวอย่างประเภทถังตกตะกอนน้ำเสียที่แบ่งตามรูปลักษณ์ของถังได้แก่ ถังตกตะกอนแบบทรงกลม, ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นถังตกตะกอนที่นิยมใช้งานในปัจจุบันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสำคัญของถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำขุ่นและน้ำเสียต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นก่อนส่งคืนน้ำสะอาดสู่แหล่งธรรมชาติ
 • ช่วยกำจัดสิ่งสกปรก สิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่อาจจะมากับน้ำโคลน น้ำผิวดิน หรือน้ำเสียที่มาจากการผลิตต่าง ๆ
 • สามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของถังตกตะกอนให้เร่งการเกิดการตกตะกอนเร็วขึ้นได้ด้วยสารเคมี ซึ่งจะทำหน้าที่แยกส่วนของตะกอนและน้ำออกจากกันได้เป็นอย่างดี
 • ถังตกตะกอนนี้เองที่มีหน้าที่ในการคัดแยกน้ำและตะกอนต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียออกจากกัน ก่อนนำตะกอนไปกำจัดตากแห้ง ฝังกลับ หรือนำเข้าเครื่องอัตตะกอนต่อไป
 • ช่วยทำหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรีย์ต่าง ๆ ออกจากน้ำทิ้ง ช่วยยกคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพ ก่อนนำไปสู่กระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีจุลินทรีย์หลงเหลือและเจือปนอยู่ก่อนระบายน้ำทิ้งกลับสู่แหล่งธรรมชาติหรือแหล่งน้ำในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป

มิติใหม่ของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องถังตกตะกอนสำเร็จรูปจากผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เราล้วนคาดหวังว่าการทำงานของถังตกตะกอนจะสามารถทำหน้าที่ในแยกตะกอนออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรเลือกใช้งานถังตกตะกอนที่ได้รับมาตรฐานจากผู้ให้บริการคุณภาพ สำหรับการสร้างความมั่นใจในการใช้งานนั่นเอง 

ซึ่งทางบริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอนำเสนอถังตกตะกอนสำเร็จรูปแบบแผ่นช่วยตกตะกอน (รุ่น LST) 

 • มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และยังช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจ่ายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและยังมีการเก็บน้ำแบบซิงโครนัส พร้อมการโหลดไฮดรอลิกที่เท่ากัน
 • ช่วยทำให้ไม่เกิดมุมบอดและสร้างกระแสน้ำวนได้เป็นอย่างดี
 • แผ่นตกตะกอนเองยังมีความแข็งแรงและทนทาน ถูกติดตั้งฝังตัวโมดูลแบบเอียง ไม่มีโช๊ค ทำให้สามารถถอดประกอบและบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย มีความแข็งแรงสูง
 • สามารถแยกตะกอนละเอียดได้เป็นอย่างดี จะถูกระบายออกโดยการดูดด้วยแรงดันลบ
 • เหมาะสำหรับใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน และต้องการเปลี่ยนบ่อพักน้ำแบบเดิมหลังการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

รูปภาพ ถังตกตะกอนสำเร็จรูป แบบแผ่นช่วยตกตะกอน (รุ่น LST)

จะเห็นได้ว่ากระบวนการของถังตกตะกอนนั้น มีความสำคัญอย่างมากในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยคุณสมบัติที่สามารถแยกตะกอนต่างๆจากน้ำ ทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียและน้ำขุ่นต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น ก่อนการระบายน้ำทิ้งกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำชุมชนต่อไป สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาถังตกตะกอนคุณภาพสูง หรือต้องการผู้ให้คำปรึกษาในระบบบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้บริการคุณภาพอย่าง บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Thaipinnacle) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มครัวเรือน ปั๊มการเกษตร เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ถังตกตะกอนสำเร็จรูป เครื่องรีดตะกอนชนิดสกรูเพรสกว่า 28 ปี ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมของตนเองได้เป็นอย่างดี ตรงจุด เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมมากที่สุด

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
X