ตรวจเช็กอาการเบื้องต้นปั๊มน้ำไม่ทำงาน,น้ำไม่ไหล

ปั๊มน้ำ

ตรวจเช็กอาการเบื้องต้นปั๊มน้ำไม่ทำงาน,น้ำไม่ไหล

ตรวจสอบสาเหตุอาการปั๊มน้ำมีปัญหาได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

ปัญหาปั๊มน้ำถือเป็นปัญหาที่สามารถพบได้หากคุณไม่ดูแล เพราะปั๊มน้ำมีความจำเป็นในการใช้งานตลอด โดยปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้น อาจจะเกิดขึ้นได้หลากหลายอาการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำไหลน้อย หรือน้ำไม่ไหลเลย, ปัญหาน้ำกระชาก หรือ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ซึ่งล้วนแต่สร้างความหงุดหงิด รำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้

ตรวจเช็กอาการของปั๊มน้ำเบื้องต้นได้ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

1.ตรวจเช็กอาการเบื้องต้นจากปัญหา ปั๊มน้ำไม่ทำงาน

  • ตรวจสอบสายไฟ ของปั๊มน้ำ ว่าได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับกล่องคอนโทรล (Control Box) ถูกต้องหรือไม่ สาเหตุที่ปั๊มน้ำไม่ทำงาน อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่อสาย ที่ไม่ถูกต้อง และ ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องนั้น หรือสายไฟเกิดการชำรุด หนูกัดสายไฟขาด เป็นเหตุให้ปั๊มน้ำไม่สามารถใช้งานได้ 
  • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ เพื่อตรวจสอบว่าปั๊มน้ำที่ใช้งานอยู่นั้น ได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการทำงานหรือไม่ ในบางครั้งที่แหล่งจ่ายไฟ ไม่สามารถให้ไฟฟ้าที่เพียงพอกับปั๊มน้ำ อาจนำไปสู่ปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงาน เช่น ปั๊มน้ำที่กินไฟที่ 8.2 Amp ควรมีหม้อแปลงไฟฟ้า หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่เกิน 8 Amp เพื่อรองรับการทำงานของปั๊มน้ำนั่นเอง

ปั๊มน้ำ

2.ตรวจเช็กอาการเบื้องต้นจากปัญหาน้ำไหลน้อย หรือน้ำไม่ไหล

  • ตรวจสอบใบพัดด้านในปั๊มน้ำ ปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้ที่ใช้งานปั๊มน้ำมาแล้วสักระยะ เลยส่งผลให้ใบพัดด้านในปั๊มน้ำ เกิดการสึกหรอ หรือ อาจจะมีเศษดิน ทราย เข้าไปติดอยู่ในบริเวณใบพัด ทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เราจึงควรหมั่นตรวจสอบ กรณีที่น้ำไหลน้อย หรือไม่ไหล โดยดูจากสภาพบริเวณใบพัดของปั๊มน้ำเป็นตัวสังเกตเป็นหลัก หากเกิดการสึกหรอเยอะ การเปลี่ยนใบพัดปั๊มจะสามารถฟื้นคืนประสิทธิภาพ ให้กลับมาทำงานได้ดั่งเดิม

ปั๊มน้ำ

  • ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณท่อทางดูด หรือบริเวณท่อ PVC ที่เป็นท่อทางดูดของปั๊มน้ำ มีรอยรั่ว ชำรุด หรือไม่ หากเกิดการรั่วซึม จะทำให้มีอากาศเข้ามาในระบบการทำงานของปั๊มน้ำ และส่งผลให้ประสิทธิภาพของน้ำไหลน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด

3.ตรวจเช็กอาการเบื้องต้นจากปัญหาน้ำไหลไม่คงที่

  • ตรวจสอบแหล่งน้ำ ประกอบกับลักษณะของพื้นที่ที่ใช้งาน ว่ามีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการทำงานของปั๊มน้ำหรือไม่ กรณีที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อาจเกิดการใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำจากประปาโดยตรง ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่เกิดจากปริมาณน้ำประปาไหลน้อย หรือมีการซ่อมแซมปั๊มน้ำจึงไม่สามารถรับน้ำได้อย่างเพียงพอ น้ำอาจจะไหลเข้าเพียงบางส่วน การติดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อรองรับการทำงานของปั๊มน้ำ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่คงที่ได้

4.ตรวจสอบวิธีการใช้งานปั๊มน้ำที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะการใช้งานปั๊มน้ำที่ถูกต้องนั้น จะสามารถมอบคุณประโยชน์การทำงานของปั๊มให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาจากการใช้งานที่ผิดลักษณะ โดยสามารถตรวจสอบวิธีการใช้งานปั๊มน้ำที่ถูกวิธีได้ จากคู่มือการใช้งานปั๊มน้ำที่ติดมากับเครื่อง หรือ จะเป็นการปรึกษากับผู้ให้บริการคุณภาพโดยตรง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน แต่โดยพื้นฐานแล้ววิธีการใช้งานปั๊มน้ำที่ถูกต้องนั้นมักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้ 

  • ก่อนเริ่มใช้งานให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องอุปกรณ์ปั๊มน้ำ ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีจำนวนครบหรือไม่ ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ Control Box, ตัวปั๊ม, น็อตในบริเวณส่วนต่างๆ, สายไฟของปั๊มน้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการใช้งาน

  • ในขณะที่ติดตั้งปั๊มน้ำ ในขั้นตอนนี้เราควรตรวจสอบการต่อระบบให้มีการทำงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยประกอบไปด้วยระบบที่ 1 ที่ทำหน้าที่ต่อน้ำเข้าจากแทงค์เข้าสู่ปั๊มน้ำและต่อจากปั๊มน้ำเข้าสู่ท่อออก และระบบที่ 2 คือท่อ Bypass ที่จะมาจากน้ำประปาเพื่อแยกเก็บใส่ถังเก็บน้ำในกรณีที่เรามีถังเก็บน้ำไว้ใช้งาน และอีกท่อที่ต่อเข้าสำหรับใช้ในบ้านโดยตรง เพื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จำเป็นต้องซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ จะทำให้เรายังสามารถใช้งานน้ำจากประปาโดยตรงได้อยู่

  • ก่อนการใช้งานปั๊มน้ำ ต้องมีการเติมน้ำที่จำเป็นต่อการทำงานของปั๊มน้ำที่บริเวณหัวปั๊มน้ำให้เพียงพอเสียก่อน แต่ในกรณีที่เราติดตั้งดูดน้ำจากแทงค์น้ำโดยตรงและแท็งค์น้ำสูงกว่าปั๊มน้ำ เราสามารถคลายจุกเติมน้ำเพื่อให้อากาศดันน้ำไหลเข้าสู่บริเวณหัวปั๊มน้ำได้ทันที เพียงเท่านี้ปั๊มน้ำของเราก็พร้อมทำงานแล้ว

จะเห็นได้ว่าการตรวจเช็กอาการเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในปั๊มน้ำนั้น เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทั้งในบางสาเหตุเราอาจสามารถแก้ไขได้ในทัน แต่เช่นเดียวกันในบางครั้งนั้นบางปัญหาเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทั่วไป

การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพที่มีทีมงานช่างผู้ชำนาญงานและมากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านปั๊มน้ำอย่าง บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มครัวเรือน ปั๊มการเกษตร เครื่องบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะ ผ่านประสบการณ์ในการให้บริการมาแล้วมากกว่า 28 ปี มั่นใจได้ถึงคุณภาพในการใช้งานปั๊มน้ำและบริการหลังการขายที่เข้าถึงทุกความต้องการอย่างลงตัว แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของปั๊มน้ำที่เหมาะสมแก่คุณลูกค้าทุกท่าน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share :

Facebook
X