ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?

เลือกระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช่ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เนื่องจากมีสารปนเปื้อนที่หลากหลายชนิดและปริมาณที่แตกต่างกัน บางชนิดมีอันตรายเป็นอย่างมากทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมในการปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับประเภทของน้ำเสีย 

ประเภทของน้ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม จะมีสารปนเปื้อนในปริมาณมาก ทั้งนี้แตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ แบ่งได้ตามสารปนเปื้อนต่างๆ ดังนี้

  • น้ำเสียทางชีวภาพ (Biological Wastewater) เป็นน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่ในกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ เช่น โปรตีน,ไขมัน,แป้ง ได้แก่โรงงานอาหาร ,โรงงานผลิตเบียร์,โรงงานอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น โดยจะพิจารณาจากค่าความเน่าเสียของน้ำ (BOD : Biochemical Oxygen Demand) ถ้าค่า BOD ในน้ำสูงจะเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ง่าย
  • น้ำเสียทางเคมี (Chemical Wastewater) เป็นน้ำเสียที่มีสารเคมีปะปนอยู่ในกระบวนการผลิต เช่น โลหะหนัก,ปรอท,โครเมียม และสารเคมีอื่นๆ ได้แก่ โรงงานที่ผลิตสารเคมี , โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ , โรงเหล็ก เป็นต้น โดยจะพิจารณาจากค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมี (COD : Chemical Oxygen Demand) 
  • น้ำเสียที่มีน้ำมันและสารลอยน้ำต่างๆ (Oily Wastewater) เป็นน้ำเสียที่มีการใช้น้ำมันในกระบวนการ ได้แก่ โรงงานระบบไฟฟ้า , โรงงานผลิตยาง หรือโรงงานที่ผลิตน้ำมัน โดยจะพิจารณาจากค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำและสามารถไหลผ่านได้ (TDS : Total Dissolved Solid) 

เมื่อทราบถึงประเภทของน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน มาทำความรู้จักกับประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนตามลักษณะของน้ำเสีย แบ่งตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  1. ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Primary Treatment) เป็นขั้นตอนทางกายภาพในการแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำ โดยการดักด้วยตะแกรง เพื่อไม่ให้เศษขยะอุดตันในเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และถูกนำมาตกตะกอนในถังตกตะกอน นอกจากนี้ อาจมีถังดักไขมัน เพื่อลดปริมาณไขมันในน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนนี้ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนชนิดของแข็งและสารแขวนลอยได้ประมาณ 50-70% และลดค่าความเน่าเสียของน้ำ (BOD : Biochemical Oxygen Demand) ได้ 25-40% 

รูปภาพ เครื่องรีดตะกอน ชนิดเบลท์เพรส

รูปภาพ เครื่องแยกไขมัน (รุ่น IDAF)

รูปภาพ  ถังกวนผสมสารเคมี (รุ่น SJY/DJY)

รูปภาพ ถังตกตะกอนสำเร็จรูป แบบแผ่นช่วยตกตะกอน (รุ่น LST)

  1. ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) เป็นขั้นตอนการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย หรือบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ในน้ำเสียให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมคงที่ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วเปลี่ยนเป็นตะกอนแยกตัวออกจากน้ำ ทั้งนี้จะใช้สารเคมีหรือชีวภาพนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำเสีย

    รูปภาพ เทอร์โบโบลเวอร์ (รุ่น NGT)

รูปภาพ เครื่องกวนตะกอนชนิดจุ่มใต้น้ำ (รุ่น MA)

รูปภาพ เครื่องรีดตะกอนชนิดสกรูเพรส (รุ่น SDP)

  1. ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advance Treatment) เป็นการบำบัดน้ำเสียที่กำจัดสิ่งสกปรก หรือสารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก ที่ไม่สามารถกำจัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองได้ และการบำบัดน้ำเสียในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดร่วมกันได้ โดยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นเป็นระบบบำบัดขั้นพื้นฐานที่เป็นกระบวนการในการคัดกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ที่อาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาได้ โดยหากผ่านกระบวนการพื้นฐานแล้วก็จะส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพหรือเคมีขึ้นอยู่กับสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเพื่อให้กำจัดสารปนเปื้อนให้หมดไปหรือมีพิษที่น้อยลง 

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม, เครื่องบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบ IOT ที่จะมาเชื่อมต่อกับปั๊มน้ำและเครื่องบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ยี่ห้อ GSD, Walrus, Dayuan, Nikkiso และ SeAH จากไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน และเกาหลี ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมยินดีให้คำปรึกษา บริการจัดส่ง และอบรมวิธีการติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
Avatar Mobile
Main Menu x
X