ข้อควรระวังในการใช้งานและการติดตั้งปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง

ข้อควรระวังในการใช้งานและการติดตั้งปั๊มหอยโข่ง

ใช้งานปั๊มหอยโข่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคำแนะนำการใช้งานที่เหมาะสม

เมื่อทุกท่านได้อ่านบทความก่อนหน้า เรื่อง ประเภท ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ไปแล้ว ว่ามีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรบ้าง บทความนี้จะเขียนถึงการใช้งานปั๊มหอยโข่ง มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่กะทัดรัด สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย และปริมาณการไหลของน้ำนั้นสูง จึงทำให้หลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรกรรม, โรงงานบำบัดน้ำทิ้ง หรือน้ำเสีย และโรงงานต่างๆ นิยมใช้งานปั๊มหอยโข่งนี้กันมาก วันนี้ TPE ชวนทำความรู้จักกับข้อควรระวังและการติดตั้งปั๊มหอยโข่งที่เหมาะสม มั่นใจไร้กังวลกับปัญหา ที่อาจจะตามมา หากใช้งานไม่ถูกวิธี

ข้อควรระวังในการใช้งานปั๊มหอยโข่ง

    สำหรับการใช้งานปั๊มหอยโข่งถึงแม้ว่าจะสามารถใช้งานง่าย และยังสะดวกสบายต่อการใช้งานกับหลายๆวัตถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันปั๊มหอยโข่งก็ยังมีความจำเป็นที่เราต้องระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของปั๊มหอยโข่งโดยตรง

 • ตรวจสอบสเปค ของปั๊มหอยโข่ง ที่ใช้งานให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเรา
 • ตรวจสอบสภาพ ของปั๊มหอยโข่ง ทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งานในทุกๆครั้ง
 • ไม่ควรให้ปั๊มหอยโข่งทำงานโดยไม่มีน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้สูบของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ 
 • ห้ามสูบน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ปั๊มกำหนด
 • ห้ามสูบน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนมากเกินไป สภาพน้ำที่มีความสกปรก มีหิน กรวด ทราย หรือเศษขยะปะปนอยู่
 • ห้ามใช้งานปั๊มหอยโข่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • ห้ามใช้งานปั๊มหอยโข่งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือมีสารเคมีระเหย 
 • ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงปั๊มหอยโข่งทุกครั้ง

ข้อควรระวังในการติดตั้งปั๊มหอยโข่ง

     แน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่เราไม่ควรมองข้าม ก่อนการใช้งานปั๊มหอยโข่ง นั่นก็คือการติดตั้งปั๊มหอยโข่งที่ถูกวิธี เพราะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน ในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดนั่นเอง และช่วยเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งแต่ละอุปกรณ์เมื่อมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงในครั้งถัดไป สิ่งเหล่านี้ล้วนคือผลลัพธ์เมื่อเรามีการติดตั้งปั๊มหอยโข่งที่ถูกวิธี โดยข้อควรระวังเมื่อต้องติดตั้งปั๊มหอยโข่ง มีดังนี้

 • ติดตั้งท่อดูดและท่อส่งน้ำให้เหมาะสมกับขนาด และแรงดันของปั๊ม ต้องไม่เล็กไปกว่าสเปคที่ปั๊มหอยโข่งที่เราใช้งานกำหนดไว้
 • ก่อนการประกอบท่อ และ ข้อต่อของปั๊มหอยโข่ง ควรทำความสะอาดผิวท่อก่อนทุกครั้ง
 • ไม่ควรติดตั้งปั๊มหอยโข่งบนบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือ เปียกชื้น
 • เลือกสถานที่ติดตั้งปั๊มหอยโข่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • บริเวณติดตั้งปั๊มหอยโข่งควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก
 • ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
 • ตรวจสอบระยะห่างระหว่างปั๊มหอยโข่ง และบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำที่ใช้งานให้เหมาะสมกับปริมาณแรงดันของปั๊มหอยโข่งที่เราใช้งาน
 • ตรวจสอบทิศทางการหมุนของใบพัดให้ถูกต้อง

การแก้ปัญหาของปั๊มหอยโข่งเบื้องต้น

ภายหลังการใช้งานปั๊มหอยโข่งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง มีโอกาสที่เราจะพบปัญหาการใช้งานที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยทั่วไปแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ จากหลายๆปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวปั๊มหอยโข่งเอง หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำที่เราใช้งาน ล้วนถือได้ว่าเป็นปัญหาทั่วๆไปที่เราสามารถพบเจอได้และยังสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน เพียงแค่ตรวจสอบถึงสาเหตุปัญหาของและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

 • ปั๊มหอยโข่งไม่ทำงาน สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 3 ช่องทางด้วยกันเช่น
  • ตรวจเช็กระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็กระบบการทำงานว่ากระแสไฟฟ้ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
  • ใบพัดปั๊มติดล็อก ให้เราทำการแก้ไขโดยการถอดล้างบริเวณใบพัด เพื่อให้สิ่งสกปรก ทราย ตะกอนหลุดออก ไม่ขวางการหมุนของใบพัด
 • ปั๊มหอยโข่งดูดน้ำไม่ขึ้น หรือน้ำขึ้นน้อย สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 4 ช่องทางด้วยกัน
  • น้ำในบริเวณถังเก็บ หรือน้ำในแหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
  • มีอากาศในหัวปั๊ม และส่งผลให้ปั๊มหอยโข่งไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ฟุตวาล์ว หรือ บริเวณเช็ควาล์วของปั๊มหอยโข่ง ปิดไม่สนิท
  • มีขยะเข้าไปอุดตันบริเวณฟุตวาล์ว หรือ บริเวณเช็ควาล์วของปั๊มหอยโข่ง

    

 • ปั๊มหอยโข่งทำงานปกติ แต่น้ำไม่แรง  สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 3 ช่องทาง
  • ระยะท่อทางดูดลึกเกิน 8 เมตร 
  • มีเศษขยะขวางบริเวณช่องทางดูดฟุตวาล์ว
  • ท่อทางดูดมีขนาดที่เล็กกว่า สเปคของปั๊มที่เราใช้งาน

จะเห็นได้ว่าการใช้งานปั๊มหอยโข่งอย่างระมัดระวัง และใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับปั๊มหอยโข่งได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้งานปั๊มหอยโข่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด อายุการใช้งานยืนยาวตลอดการใช้งานนั่นเอง 

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาปั๊มหอยโข่งคุณภาพ มองหา ปั๊มหอยโข่งเจ็ท  จากแบรนด์ผู้ผลิตคุณภาพชั้นนำ ไดเจน (Dayuan Pump)

ปั๊มหอยโข่ง

 • ปั๊มหอยโข่ง รุ่น JET-SC ปั๊มหอยโข่งคุณภาพสูงมากประสิทธิภาพการทำงาน
  1.  สามารถรองรับปริมาณน้ำสูงสุดได้ถึง 73 ลิตร/นาที 
  2. แรงดันสูงสุดที่ 50 เมตร 
  3. ระยะดูดลึก สูงสุดที่ 8 เมตร 
  4. ขดลวดทองแดงแท้
  5. หัวปั๊มแสตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม และเหมาะกับงานระบบ RO, ระบบกรองน้ำ
  6. ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย 
  7. เสียงมอเตอร์ขณะทำงานที่เบาพิเศษ ในขณะที่ให้แรงดันน้ำอย่างคงที่ต่อเนื่อง
  8. เพิ่มสายดิน สำหรับความปลอดภัยในการใช้งาน

   ปั๊มหอยโข่ง

 • ปั๊มหอยโข่ง รุ่น JET GM อีกหนึ่งปั๊มหอยโข่งสมรรถนะในการทำงานสูง
  1. สามารถรองรับปริมาณน้ำ ได้สูงสุด 85 – 116 ลิตร/นาที
  2. รองรับแรงดันน้ำสูงสุด 42 – 48 เมตร
  3. ระยะดูดลึก สูงสุดถึง 8 เมตร
  4. ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
  5. ขดลวดมอเตอร์ทองแดง สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนได้สูง
  6. ตัวปั๊มออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
  7. มีเสียงมอเตอร์ขณะทำงานที่ค่อนข้างเบา ในขณะที่สามารถมอบแรงดันน้ำได้อย่างคงที่
  8. ออกแบบให้เป็นใบพัดแบบปิด ด้วยวัสดุ PPO ทนทาน ให้น้ำแรง และปริมาณที่มาก
  9. Mechanical Seal ผลิตด้วยวัสดุคาร์บอน – เซรามิค สามารถป้องกันน้ำเข้ามอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. ลูกปืน มีคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น ช่วยยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี
  11. เพิ่มสายดิน สำหรับความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะ

มั่นใจในคุณภาพเรื่องปั๊มน้ำนึกถึง DAYUAN เลือกใช้บริการจาก THAIPINNACLE ENGINEERING ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่พร้อมบริการ ทำให้เรามีปั๊มน้ำมากมายหลายชนิดให้บริการ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
Avatar Mobile
Main Menu x
X