หลักการทำงานของปั๊มบาดาล

ปั๊มบาดาล

หลักการทำงานของปั๊มบาดาล

ปั๊มบาดาลอุปกรณ์เฉพาะในการสูบน้ำลึก

ปั๊มบาดาลเป็นปั๊มน้ำที่นิยมใช้สูบน้ำที่อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวเกิน 10 เมตรขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ที่ระบบประปาเข้าไม่ถึง เพื่อให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค พื้นที่ที่ต้องการน้ำปริมาณมาก หรือใช้ในพื้นที่เกษตรที่ต้องการน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง และป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำแล้ง นอกจากนี้ยังใช้ใในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ   ปั๊มบาดาลจึงมีความสำคัญทั้งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน

ปั๊มบาดาล ปั๊มน้ำสำหรับดูดน้ำลึก

ปั๊มบาดาล หรือเรียกอีกชื่อว่า Submersible deep well pump เป็นปั๊มน้ำประเภทปั๊มจุ่ม ที่ใช้ในการสูบน้ำลึก เช่น บ่อน้ำบาดาล ด้วยลักษณะที่เป็นทรงแท่นกระบอก ทำให้สะดวกในการใช้งาน โดยจะต้องจุ่มปั๊มให้อยู่ใต้น้ำเท่านั้น เพื่อสูบน้ำขึ้นมาและนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานของปั๊มบาดาลต้องแช่ปั๊มน้ำไว้ในน้ำตลอดเวลาทำให้วัสดุที่ผลิตขึ้นต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม และยังต้องป้องกันการเกิดรอยรั่วซึมจากการผุกร่อนของวัสดุหรือการแทรกซึมของน้ำ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มน้ำได้   

ปั๊มบาดาลทำงานอย่างไร

ปั๊มบาดาลมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ มอเตอร์และใบพัด ส่วนประกอบทั้งสองมีการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ ที่สามารถทนต่อแรงดันน้ำภายในบ่อและมีพลังมากพอที่สูบน้ำใต้ผิวดินได้ โดยใบพัดเป็นส่วนประกอบที่อยู่ด้านบนของปั๊มบาดาลตำแหน่งของใบพัดจะอยู่ระหว่างทางน้ำเข้าและทางน้ำออก ส่วนมอเตอร์จะอยู่ด้านล่างสุดของปั๊มบาดาลโดยจะมีเพลาติดตั้งอยู่ด้านใน ซึ่งจะมีตัวแกนเป็นตัวเชื่อมต่อใบพัดและมอเตอร์ให้ทำงานร่วมกัน การทำงานของปั๊มบาดาลจะเริ่มจากมอเตอร์จะหมุนเพลาทำให้เกิดแรงบิด ซึ่งกำลังในการเกิดแรงบิดนั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์จากมอเตอร์ ซึ่งการหมุนของเพลา ส่งผลให้ใบพัดที่อยู่ด้านบนหมุนและเกิดแรงเหวี่ยง ทำให้สามารถดูดน้ำเข้าในปั๊ม และจะสร้างแรงดันภายในปั๊มบาดาลทำให้น้ำถูกส่งออกไปยังทางน้ำออก ที่เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำ ทำให้น้ำไหลขึ้นไปปลายทางที่กำหนด โดยจำนวนของใบพัดและกำลังไฟฟ้า (วัตต์) ของมอเตอร์นั้น จะต้องมีความเหมาะสมต่อปริมาณน้ำที่ต้องการใช้, ขนาดของบ่อน้ำ, ความลึกของบ่อน้ำ ถ้าความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก และบ่อก็มีความลึกมาก ต้องใช้มอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูง และมีจำนวนใบพัดที่มากขึ้นไปด้วย เพราะจะได้มีแรงดันน้ำที่พอเพียงที่จะส่งน้ำขึ้นด้านบนได้

ปั๊มบาดาลสามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำลึก และส่งน้ำขึ้นที่สูงในแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปั๊มบาดาลบางรุ่นสามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถสูบน้ำในปริมาณมาก ๆ ได้ และยังสะดวกในการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีความทนทานและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น โดยในบางรุ่นของปั๊มบาดาลได้เพิ่มการป้องกันให้กับมอเตอร์ ด้วยการหุ้มปลอกที่มีความแข็งแรงสูงที่มอเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ เศษหิน เศษทรายเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับมอเตอร์ มีน้ำมันหล่อเย็นที่ช่วยระบายความร้อนให้กับมอเตอร์ ช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป และติดตั้งระบบคอนโทรลในการการควบคุมการทำงานของปั๊มบาดาล เพื่อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์จากแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ เป็นการเพิ่มอายุการทำงานของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกปั๊มบาดาล

 1. ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ ทางผู้ใช้ต้องคำนวณการใช้น้ำเพื่อให้สามารถเลือกใช้ปั๊มบาดาลที่มีกำลังการสูบน้ำได้อย่างเหมาะสม เกณฑ์การคำนวณปริมาณน้ำมีด้วยกัน 3 ระดับ
  1. ปริมาณต้องการน้ำ 2,000-3,000 ลิตร ควรเลือกใช้ปั๊มบาดาลที่มีกำลัง 350-400 วัตต์
  2. ปริมาณต้องการน้ำ 4,000-6,000 ลิตร ควรเลือกใช้ปั๊มบาดาลที่มีกำลัง 750 วัตต์
  3. ปริมาณต้องการน้ำมากกว่า 6,000 ลิตร ควรเลือกใช้ปั๊มบาดาลที่มีกำลัง 1500-2250 วัตต์
 2. ค่า HEAD และ ค่า FLOW ก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำบาดาล ควรมีการคำนวณหาค่า head และ flow ที่เหมาะสมก่อนการใช้งานด้วย 
 3. หาระยะการหย่อน ปั๊มบาดาล โดยใช้ระยะจาก ปากบ่อจนถึงผิวน้ำ และระยะช่วงสูบน้ำ มาใช้ในการคำนวณ โดยปกติจะอยู่ที่ 15-20 เมตร และควรเว้นระยะจากก้นบ่ออย่างน้อย 5 เมตร เพื่อป้องกันการดูดเศษทราย เศษตะกอนเข้ามาในปั๊มบาดาล
 4. ขนาดท่อที่ใช้ในการส่งน้ำ ก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงการเลือกปั๊มบาดาล ถ้าหากท่อส่งน้ำมีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้แรงเสียดทานมาก แรงดันน้ำจะลดลง ซึ่งท่อน้ำควรมีขนาดใหญ่กว่าท่อของปั๊มบาดาล 1 ขนาด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและกำลังที่เหมาะสม

ปั๊มบาดาล DAYUAN รุ่น QJD มีให้เลือกหลายรุ่น ตามความต้องการของลูกค้า 

 1. ใช้สำหรับบ่อ 4 นิ้ว และ บ่อ 3นิ้ว 
 2. ท่อทางออก 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว
 3. IMPELLER & DIFFUSER เป็น ABS
 4. Pump Body เป็น แสตนเลสแท้ 100%
 5. มี O-Ring กันน้ำเข้า
 6. แถมฟรี กล่องคอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเปิด-ปิด ของปั๊มน้ำ 
 7. Current Protector ช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกิน  

ปั๊มบาดาล ปั๊มบาดาล ปั๊มบาดาล

ใครที่มีความต้องการซื้อปั๊มบาดาลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มบาดาลสำหรับใช้งานในครัวเรือนและงานการเกษตรที่ได้มาตราฐานและผลิตจากวัสดุคุณภาพ พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญที่จะช่วยแนะนำให้ท่านสามารถเลือกซื้อปั๊มบาดาลได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีบริการตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้าก่อนนำส่งและทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แชร์บทความ :

Facebook
X