ข้อควรระวังในการใช้งานและการติดตั้งปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง

ข้อควรระวังในการใช้งานและการติดตั้งDirect Water Pump

ใช้งานDirect Water Pumpให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคำแนะนำการใช้งานที่เหมาะสม

เมื่อทุกท่านได้อ่านบทความก่อนหน้า เรื่อง ประเภท Direct Water Pump (Centrifugal Pump) ไปแล้ว ว่ามีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรบ้าง บทความนี้จะเขียนถึงการใช้งานDirect Water Pump มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่กะทัดรัด สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย และปริมาณการไหลของน้ำนั้นสูง จึงทำให้หลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรกรรม, โรงงานบำบัดน้ำทิ้ง หรือน้ำเสีย และโรงงานต่างๆ นิยมใช้งานปั๊มหอยโข่งนี้กันมาก วันนี้ TPE ชวนทำความรู้จักกับข้อควรระวังและการติดตั้งDirect Water Pumpที่เหมาะสม มั่นใจไร้กังวลกับปัญหา ที่อาจจะตามมา หากใช้งานไม่ถูกวิธี

ข้อควรระวังในการใช้งานDirect Water Pump

    สำหรับการใช้งานDirect Water Pumpถึงแม้ว่าจะสามารถใช้งานง่าย และยังสะดวกสบายต่อการใช้งานกับหลายๆวัตถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันปั๊มหอยโข่งก็ยังมีความจำเป็นที่เราต้องระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของDirect Water Pumpโดยตรง

 • ตรวจสอบสเปค ของDirect Water Pump ที่ใช้งานให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเรา
 • ตรวจสอบสภาพ ของDirect Water Pump ทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งานในทุกๆครั้ง
 • ไม่ควรให้Direct Water Pumpทำงานโดยไม่มีน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้สูบของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ 
 • ห้ามสูบน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ปั๊มกำหนด
 • ห้ามสูบน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนมากเกินไป สภาพน้ำที่มีความสกปรก มีหิน กรวด ทราย หรือเศษขยะปะปนอยู่
 • ห้ามใช้งานDirect Water Pumpในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • ห้ามใช้งานDirect Water Pumpในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือมีสารเคมีระเหย 
 • ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงDirect Water Pumpทุกครั้ง

ข้อควรระวังในการติดตั้งDirect Water Pump

     แน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่เราไม่ควรมองข้าม ก่อนการใช้งานDirect Water Pump นั่นก็คือการติดตั้งDirect Water Pumpที่ถูกวิธี เพราะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน ในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดนั่นเอง และช่วยเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งแต่ละอุปกรณ์เมื่อมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงในครั้งถัดไป สิ่งเหล่านี้ล้วนคือผลลัพธ์เมื่อเรามีการติดตั้งปั๊มหอยโข่งที่ถูกวิธี โดยข้อควรระวังเมื่อต้องติดตั้งDirect Water Pump มีดังนี้

 • ติดตั้งท่อดูดและท่อส่งน้ำให้เหมาะสมกับขนาด และแรงดันของปั๊ม ต้องไม่เล็กไปกว่าสเปคที่Direct Water Pumpที่เราใช้งานกำหนดไว้
 • ก่อนการประกอบท่อ และ ข้อต่อของDirect Water Pump ควรทำความสะอาดผิวท่อก่อนทุกครั้ง
 • ไม่ควรติดตั้งDirect Water Pumpบนบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือ เปียกชื้น
 • เลือกสถานที่ติดตั้งDirect Water Pumpที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • บริเวณติดตั้งDirect Water Pumpควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก
 • ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
 • ตรวจสอบระยะห่างระหว่างDirect Water Pump และบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำที่ใช้งานให้เหมาะสมกับปริมาณแรงดันของDirect Water Pumpที่เราใช้งาน
 • ตรวจสอบทิศทางการหมุนของใบพัดให้ถูกต้อง

การแก้ปัญหาของDirect Water Pumpเบื้องต้น

ภายหลังการใช้งานDirect Water Pumpไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง มีโอกาสที่เราจะพบปัญหาการใช้งานที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยทั่วไปแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ จากหลายๆปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวDirect Water Pumpเอง หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำที่เราใช้งาน ล้วนถือได้ว่าเป็นปัญหาทั่วๆไปที่เราสามารถพบเจอได้และยังสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน เพียงแค่ตรวจสอบถึงสาเหตุปัญหาของและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

 • Direct Water Pumpไม่ทำงาน สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 3 ช่องทางด้วยกันเช่น
  • ตรวจเช็กระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็กระบบการทำงานว่ากระแสไฟฟ้ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
  • ใบพัดปั๊มติดล็อก ให้เราทำการแก้ไขโดยการถอดล้างบริเวณใบพัด เพื่อให้สิ่งสกปรก ทราย ตะกอนหลุดออก ไม่ขวางการหมุนของใบพัด
 • Direct Water Pumpดูดน้ำไม่ขึ้น หรือน้ำขึ้นน้อย สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 4 ช่องทางด้วยกัน
  • น้ำในบริเวณถังเก็บ หรือน้ำในแหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
  • มีอากาศในหัวปั๊ม และส่งผลให้Direct Water Pumpไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ฟุตวาล์ว หรือ บริเวณเช็ควาล์วของปั๊มหอยโข่ง ปิดไม่สนิท
  • มีขยะเข้าไปอุดตันบริเวณฟุตวาล์ว หรือ บริเวณเช็ควาล์วของปั๊มหอยโข่ง

    

 • Direct Water Pumpทำงานปกติ แต่น้ำไม่แรง  สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาพบเห็นได้บ่อยได้ 3 ช่องทาง
  • ระยะท่อทางดูดลึกเกิน 8 เมตร 
  • มีเศษขยะขวางบริเวณช่องทางดูดฟุตวาล์ว
  • ท่อทางดูดมีขนาดที่เล็กกว่า สเปคของปั๊มที่เราใช้งาน

จะเห็นได้ว่าการใช้งานDirect Water Pumpอย่างระมัดระวัง และใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับปั๊มหอยโข่งได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้งานDirect Water Pumpได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด อายุการใช้งานยืนยาวตลอดการใช้งานนั่นเอง 

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาปั๊มหอยโข่งคุณภาพ มองหา Direct Water Pumpเจ็ท  จากแบรนด์ผู้ผลิตคุณภาพชั้นนำ ไดเจน (Dayuan Pump)

ปั๊มหอยโข่ง

 • ปั๊มหอยโข่ง รุ่น JET-SC ปั๊มหอยโข่งคุณภาพสูงมากประสิทธิภาพการทำงาน
  1.  สามารถรองรับปริมาณน้ำสูงสุดได้ถึง 73 ลิตร/นาที 
  2. แรงดันสูงสุดที่ 50 เมตร 
  3. ระยะดูดลึก สูงสุดที่ 8 เมตร 
  4. ขดลวดทองแดงแท้
  5. หัวปั๊มแสตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม และเหมาะกับงานระบบ RO, ระบบกรองน้ำ
  6. ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย 
  7. เสียงมอเตอร์ขณะทำงานที่เบาพิเศษ ในขณะที่ให้แรงดันน้ำอย่างคงที่ต่อเนื่อง
  8. เพิ่มสายดิน สำหรับความปลอดภัยในการใช้งาน

   ปั๊มหอยโข่ง

 • ปั๊มหอยโข่ง รุ่น JET GM อีกหนึ่งDirect Water Pumpสมรรถนะในการทำงานสูง
  1. สามารถรองรับปริมาณน้ำ ได้สูงสุด 85 – 116 ลิตร/นาที
  2. รองรับแรงดันน้ำสูงสุด 42 – 48 เมตร
  3. ระยะดูดลึก สูงสุดถึง 8 เมตร
  4. ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
  5. ขดลวดมอเตอร์ทองแดง สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนได้สูง
  6. ตัวปั๊มออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
  7. มีเสียงมอเตอร์ขณะทำงานที่ค่อนข้างเบา ในขณะที่สามารถมอบแรงดันน้ำได้อย่างคงที่
  8. ออกแบบให้เป็นใบพัดแบบปิด ด้วยวัสดุ PPO ทนทาน ให้น้ำแรง และปริมาณที่มาก
  9. Mechanical Seal ผลิตด้วยวัสดุคาร์บอน – เซรามิค สามารถป้องกันน้ำเข้ามอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. ลูกปืน มีคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น ช่วยยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี
  11. เพิ่มสายดิน สำหรับความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะ

มั่นใจในคุณภาพเรื่องปั๊มน้ำนึกถึง DAYUAN เลือกใช้บริการจาก THAIPINNACLE ENGINEERING ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่พร้อมบริการ ทำให้เรามีปั๊มน้ำมากมายหลายชนิดให้บริการ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share :

Facebook
Avatar Mobile
Main Menu x
X