ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) ทำหน้าที่อะไร

ชุดบูสเตอร์ปั๊มดีๆ

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) ทำหน้าที่อะไร

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้แรงดันน้ำมีความสม่ำเสมอ

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) : BTP Series

ภาพติดตั้งชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) หน้างาน บ.ภามภากร จก.

หลายคนมักจะเจอปัญหาน้ำไม่ไหล น้ำไหลเบา หรือน้ำไหลกระชาก จากการใช้น้ำทั้งในชีวิตประจำวันและในการดำเนินงานในงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดในอาคารสูงหรือสถานที่ที่มักมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เช่น คอนโดมิเนียม, อะพาร์ตเมนต์, โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้ หลายธุรกิจจึงมักมีการติดตั้งชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแรงดันของน้ำเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง หลายคนอาจสงสัยบูสเตอร์ปั๊มคืออะไร มีองค์ประกอบและมีวิธีในการเลือกใช้งานอย่างไร วันนี้เราจึงมาไขข้อข้องใจเพื่อให้ทุกท่านรู้จักชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) อุปกรณ์เสริมแรงดันน้ำสำหรับอาคารสูง

บูสเตอร์ปั๊ม หรือ ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน มีหน้าที่ในการรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำให้มีแรงดันน้ำคงที่และสม่ำเสมอ ช่วยให้การส่งน้ำมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) มีองค์ประกอบดังนี้

1.Centrifugal Pumps เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนให้เเรงดันนํ้าสูงขึ้น

GPS Series


GHS, ISP Series

Multistage DV Series

Multistage TPH Series

 

2. Pressure diaphragm tank เป็นส่วนที่ช่วยรักษาระดับเเรงดันของนํ้าให้คงที่และหน่วงการทำงานของปั๊มน้ำทั้งขณะทำงานและหยุดการทํางานเมื่อมีการใช้นํ้า

3. Control panel เป็นส่วนที่ควบคุมการสั่งการให้ปั๊มนํ้าทํางานโดยแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการติดตั้งปั๊มคู่ Control panel จะออกคำสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานสลับกันและช่วยเสริมการทำงานของปั๊มน้ำเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้น ทุกรุ่นจะมีระบบป้องกันระดับน้ำภายในถังต่ำ 3 ระดับ มีเสียงและไฟแจ้งเตือนเมื่อ ระดับน้ำต่ำ (Low level) มีชุดป้องกันน้ำขาด (Run dry protection) เป็นต้น

4. Main Discharge Pipe เป็นท่อส่งน้ำหลักที่มีหน้าที่ส่งน้ำที่มาจากปั๊มน้ำเพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบ
5. Check valve เป็นตัวกักนํ้าไม่ให้นํ้าไหลย้อนกลับเพื่อให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่ปั๊มน้ำทํางานเเละหยุดทํางาน
6. Gate valve มีหน้าที่เหมือนประตูที่คอยเปิดเเละปิดการไหลของน้ำ
7. Pressure switch เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมเเรงดันสั่งตัดต่อการทำงานของปั๊มในระบบสามารถปรับตั้งค่าแรงดันของน้ำได้
8. Pressure gauge ใช้วัดและอ่านค่าเเรงดันนํ้า
9. Union เป็นจุดเชื่อมต่อระบบท่อเพื่อสะดวกในการซ่อมบํารุง
10. Common Base เป็นฐานรองรับทุกส่วนของชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) เช่น ปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะเเฟรม, ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า ซึ่งเป็นฐานเหล็กที่มีคุณภาพมีความทนทานและแข็งแรง

หลักการทำงานของชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump)

เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบระดับแรงดันน้ำจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ Pressure switch จะควบคุมสั่งการให้ตู้คอนโทรลจ่ายไฟกับมอเตอร์ปั๊มน้ำเพื่อให้ทำการสูบน้ำจากต้นทางเพื่อสร้างระดับแรงดันในท่อส่งน้ำให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่กำหนดโดยกำหนดเป็นบาร์ (Bar) Pressure switch ก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานลงเมื่อระดับแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ ซึ่งระบบบู๊สเตอร์ปั๊มจะมีถังแรงดันไดอะแฟรมซึ่งเป็นตัวช่วยในการรักษาระดับแรงดันของน้ำ โดยถังแรงดันไดอะเฟรมจะมีการกักเก็บน้ำเมื่อมีการใช้น้ำถังแรงดันไดอะเฟรมจะใช้น้ำจากถังก่อน ก่อนจะสั่งการให้สตาร์ทปั๊้มน้ำเพื่อเป็นการหน่วงเวลาในการทำงานของปั๊มน้ำไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานบ่อยเกินไปและช่วยรักษาระดับแรงดันภายในท่อน้ำให้พร้อมที่จะจ่ายน้ำทันทีเมื่อมีการเปิดใช้งาน ซึ่งหากชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) มีปั้มน้ำแบบคู่ระบบจะช่วยสลับการทำงานของปั๊มน้ำทำให้น้ำมีแรงดันที่พอเพียงและยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องปั๊มน้ำที่อาจทำงานหนักเกินไปได้อีกด้วย ซึ่งชุดบูสเตอร์ปั๊มมีทั้งแบบปั้มน้ำแบบเดี่ยวและแบบคู่ แต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่จะมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากก็จะมีปั๊มน้ำถึง 3 ตัว และยังมีทั้งระบบที่สลับกันทำงานและทำงานพร้อมกันได้อีกด้วย

วิธีการเลือกใช้งานชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump)

การเลือกบูสเตอร์ปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งานต้องมีการคำนวณปริมาณการใช้น้ำเพื่อจะได้เลือกใช้ขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกชุดบูสเตอร์ปั๊มสำหรับใช้ในคอนโดมิเนียมต้องมีองค์ประกอบในการคำนวนคือ จำนวนชั้น, จำนวนห้อง, จำนวนของหน่วยสุขภัณฑ์, ขนาดของท่อ, แรงดันน้ำ, ระยะท่อเมน, ระยะท่อย่อย, จำนวนปั๊มน้ำที่ต้องติดตั้ง ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้บูสเตอร์ปั๊มซึ่งในองค์ประกอบของบูสเตอร์ปั๊มส่วนที่มีความสำคัญคือถังแรงดันไดอะแฟรม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รักษาแรงดันน้ำในชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) ที่ช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำและช่วยรับแรงกระแทกของน้ำขณะที่ปั๊มน้ำเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน ซึ่งการเลือกใช้ถังแรงดันไดอะแฟรมต้องใช้การคำนวณเพื่อให้สามารถเลือกใช้ขนาดถังแรงดันไดอะแฟรมที่เหมาะสมในการเก็บน้ำได้ ซึ่งหากเลือกขนาดถังแรงดันไดอะแฟรมที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำได้เป็นอย่างมาก โดยหากถังแรงดันไดอะแฟรมมีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้รอบสตาร์ทของมอเตอร์ปั๊มน้ำมีจำนวนครั้งที่มากเกินไป แต่ถ้าใช้ชุดบูสเตอร์ปั๊ม จะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 3 เท่า

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Packaged Booster Pump) , ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มอุตสาหกรรม, เครื่องบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ภายใต้ยี่ห้อ GSD, Walrus, Dayuan, Nikkiso และ SeAH จากไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน และเกาหลี ที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบ IOT ในการเชื่อมต่อกับปั๊มน้ำและเครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมยินดีให้คำปรึกษาจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นยังมีบริการจัดส่งและอบรมวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบจากมืออาชีพ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share :

Facebook
Avatar Mobile
Main Menu x
X