เปรียบเทียบเครื่องเติมอากาศใต้น้ำรุ่น JA และ AR Series

เครื่องเติมอากาศ

เปรียบเทียบเครื่องเติมอากาศใต้น้ำรุ่น JA และ AR Series

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำบทบาทสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำและลดปริมาณน้ำเสีย

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำเพื่อสนับสนุนกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย  ดังนั้นการใช้เครื่องเติมอากาศสำหรับเติมอากาศใต้น้ำ จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำรุ่น JA

รูปภาพ Submersible Jet Aerator (JA Series)

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำรุ่น AR Series

รูปภาพ Submersible Aerator (AR Series)

โดยบริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอนำเสนอเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบรนด์ GSD PUMP  มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบกระจายฟองอากาศทิศทางเดียวรุ่น JA และเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบกระจายฟองอากาศรอบทิศทางรุ่น AR

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ รุ่น JA และ AR Series ความเหมือนที่แตกต่าง 

อย่างที่เรารู้กันว่าเครื่องเติมอากาศใต้น้ำมีหน้าที่เพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำเพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเสียที่ต้องการบำบัด ซึ่งเครื่องเติมอากาศใต้น้ำเป็นการรวมฟังก์ชั่นการทำงานหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  • เครื่องสูบน้ำ ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำในกระบวนการเติมอากาศ 
  • เครื่องดูดอากาศ ที่มีหน้าที่ในการดูดอากาศจากพื้นผิวหรือบริเวณโดยรอบเข้ามายังเครื่องเติมอากาศ เพื่อให้เกิดกระบวนการเติมอากาศใต้น้ำ
  • เครื่องตีอากาศ โดยทำหน้าที่ในการตีอากาศหรือกระจายอากาศให้เข้ากับน้ำ ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างอากาศกับน้ำ ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดถูกรวบรวมอยู่ในเครื่องเติมอากาศใต้น้ำเพียงเครื่องเดียว 

ซึ่งครื่องเติมอากาศใต้น้ำของบริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีด้วยกันอยู่ 2 ชนิด คือ ครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบกระจายฟองอากาศทิศทางเดียวรุ่น JA Series  และเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบกระจายฟองอากาศรอบทิศทางรุ่น AR Series ซึ่งทั้ง 2 รุ่นมีจุดประสงค์ของการทำงานที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างในลักษณะของตัวเครื่อง กระบวนการทำงาน และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน มาทำความรู้จักเครื่องเติมอากาศใต้น้ำทั้ง 2 รุ่นเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นเครื่องเติมอากาศที่ใช้วิธีกระจายอากาศออกไปในทิศทางเดียว โดยใช้กลไกของการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ และดันอากาศนั้นออกมาผ่านหัวฉีดกระจายไปในน้ำ โดยอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะผสมกับน้ำได้อย่างละเอียดและทั่วถึง ซึ่งลักษณะของเครื่องเติมอากาศรุ่นนี้นั้นจะเป็นหัวฉีดที่ออกแบบมาเพื่อกระจายฟองอากาศในทิศทางเดียว และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เหมาะสำหรับใช้งาน ดังนี้

  • ใช้ในน้ำเสียที่มีความเข้มข้นน้อยถึงปานกลาง และบ่อน้ำเสียที่ต้องการเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำเพื่อช่วยในกระบวนการผสมผสานและละลายสารต่างๆในน้ำเสีย

เพื่อลดการเกิดกลิ่นรบกวน และลดการสะสมของสารสกัดต่างๆในบ่อน้ำเสีย

  • บ่อน้ำเสียขนาดเล็กและถังบำบัดน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมคล้ายแคปซูล หรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นแนวยาวหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเครื่องเติมอากาศที่ใช้วิธีการกระจายอากาศออกไปในทุกทิศทาง โดยใช้กลไกการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ และดันอากาศนั้นออกมา ผ่านช่องกระจายฟองอากาศซึ่งมีมากถึง 12 ถึง 14ช่อง ทำให้ฟองอากาศกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำได้อย่างทั่วถึง ซึ่งลักษณะของเครื่องเติมอากาศรุ่นนี้นั้นจะคล้ายปั๊มน้ำแบบจุ่ม โดยมีฐานด้านล่างที่เป็นช่องตะแกรงสำหรับกระจายฟองอากาศ อยู่รอบๆ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เหมาะสำหรับการใช้งานดังนี้

  • บ่อน้ำเสียขนาดใหญ่ที่มีความลึกมาก เพราะเครื่องเติมอากาศลักษณะนี้มีประสิทธิภาพในการกระจายฟองอากาศได้ดีกว่า 

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ รุ่นไหนที่ใช่และเหมาะสม 

การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศใต้น้ำนั้น นอกจากคุณสมบัติการใช้งานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

  • จำนวนบ่อบำบัดน้ำเสียและปริมาณน้ำเสีย

ในการเลือกเครื่องเติมอากาศควรพิจารณาถึงปริมาณของน้ำเสียที่ต้องการเติมอากาศ มีปริมาณมากหรือน้อย และบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกขนาดและจำนวนของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

  • คุณสมบัติของน้ำเสีย

ได้แก่ ความเข้มข้น ความเป็นกรดหรือด่าง และความเสี่ยงของการเกิดกลิ่นรบกวน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ มีผลต่อการเลือกใช้เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

  • ประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจน

การเลือกเครื่องเติมอากาศใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้ออกซิเจนในน้ำเสีย เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

  • งบประมาณ

การเลือกเครื่องเติมอากาศย่อมต้องพิจารณาถึงงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันด้วย

ฉะนั้นแล้ว การเลือกเครื่องเติมอากาศใต้น้ำที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การปรึกษากับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดน้ำเสีย สามารถช่วยให้คุณเลิอกเครื่องเติมอากาศใต้น้ำที่เหมาะสมที่สุดได้

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายเครื่องเติมอากาศใต้น้ำภายใต้แบรนด์ชั้นนำ GSD PUMP ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียอีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ยินดีให้คำปรึกษาจากทีมวิศกรที่มีความชำนาญที่จะช่วยเลือกเครื่องเติมอากาศที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งานได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการอบรมวิธีการติดตั้งและมีบริการจัดส่งที่จะช่วยให้คุณได้รับสินค้าได้อย่างปลอดภัย

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share :

Facebook
Avatar Mobile
Main Menu x
X