ปั๊มครัวเรือน และ ปั๊มเกษตร

Submersible Pump

Submersible Pump (PW100A/PW100AF Series)

Series Submersible Pump (PW100A/PW100AF Series)
DN 1 inch
Flow rate 80 L/Min.
Pressure 6.5 M
Power 125 Watt
Temp ≤40 °C

Submersible Pump (PW100E Series)

Series Submersible Pump (PW100E Series)
DN 1 inch
Flow rate 70 L/Min.
Pressure 6.5 M
Power 100 Watt
Temp ≤40 °C

Submersible Pump (PW250A/400A Series)

SeriesSubmersible Pump (PW250A/400A Series)
DN1.5-2 inches
Flow rateup to 260 L/Min.
Pressureup to 10 M
Power250-400 W
Temp≤40 °C

ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD)

Seriesปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD)
DN2 inches
Flow rateup to 130 L/Min.
Pressureup to 10 M
Power400 W

Temp

≤40 °C

Submersible Pump (PW100AR/PW400AR Series)

SeriesSubmersible Pump (PW100AR/PW400AR Series)
DN1-2 inches
Flow rateup to 260 L/Min.
Pressureup to 10 M
Power100-400 Watt

Temp

≤40 °C

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA)

Seriesปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA)
DN1-3 inches
Q Max.สูงสุด 583 ลิตร/นาที
Pressureup to 19.5 M
DepthUp to 5 M
Power370-750 Watt
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น HA)

Seriesปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น HA)
DN1.5 inches
Q Max.230 ลิตร/นาที
Pressure13.5 เมตร
DepthUp to 5 M
Power550 W
Temp4°C ~ +40°C

ปั๊มไดโว่ (รุ่น LP)

Seriesปั๊มไดโว่ (รุ่น LP)
DN1 inch
Q Max.75 L/Min.
Pressureup to 6 M
DepthUp to 5 M
Power120 W
Temp4°C ~ +40°C

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS)

Seriesปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS)
DN1.5-3 inches
Q Max.สูงสุด 933 ลิตร/นาที
Pressureup to 27 M
DepthUp to 5 M
Power1,100-1,500 Watt
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS)

Seriesปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS)
DN1.5 – 4 นิ้ว
Q Max.190-1,500 ลิตร/นาที
PressureUp to 22 M
DepthUp to 5 M
Power550-4,000 วัตต์
Temp4°C ~ +40°C

ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)

Series ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)
DN 2-3 inch
Q Max. 217-1,333 ลิตร/นาที
Pressure Up to 26 M
Depth Up to 5 M
Power 750-4,000 Watt
Temp 4°C ~ +60°C
Avatar Mobile
Main Menu x
X