ปั๊มครัวเรือน และ ปั๊มเกษตร

ปั๊มน้ำไดโว่

ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A/PW100AF)

รุ่นสินค้า ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A/PW100AF)
ขนาดท่อ 1 นิ้ว
อัตราการไหล 80 ลิตร/นาที
แรงดัน 6.5 เมตร
กำลังมอเตอร์ 125 วัตต์
อุณหภูมิ ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100E)

รุ่นสินค้า ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A)
ขนาดท่อ 1 นิ้ว
อัตราการไหล 70 ลิตร/นาที
แรงดัน 6.5 เมตร
กำลังมอเตอร์ 100 วัตต์
อุณหภูมิ ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW250A/400A)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ (รุ่น PW250A/400A)
ขนาดท่อ1.5-2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 260 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 10 เมตร
กำลังมอเตอร์250-400 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD)
ขนาดท่อ2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 130 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 10 เมตร
กำลังมอเตอร์400 วัตต์

อุณหภูมิ

≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำเค็ม น้ำทะเล (รุ่น PW100AR/PW400AR)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ ดูดน้ำเค็ม น้ำทะเล (รุ่น PW100AR/PW400AR)
ขนาดท่อ1-2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 260 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 10 เมตร
กำลังมอเตอร์100-400 วัตต์

อุณหภูมิ

≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA)
ขนาดท่อ1-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำสูงสุด 583 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 19.5 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น HA)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น HA)
ขนาดท่อ1.5 นิ้ว
ปริมาณน้ำ230 ลิตร/นาที
แรงดัน13.5 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์550 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ (รุ่น LP)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ (รุ่น LP)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ75 ลิตร/นาที
แรงดัน6 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์120 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS)
ขนาดท่อ1.5-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำสูงสุด 933 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 27 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์1,100-1,500 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS)
ขนาดท่อ1.5 – 4 นิ้ว
ปริมาณน้ำ190-1,500 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 22 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์550-4,000 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)

รุ่นสินค้า ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)
ขนาดท่อ 2-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ 217-1,333 ลิตร/นาที
แรงดัน สูงสุด 26 เมตร
ระยะดูดลึก สูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์ 750-4,000 วัตต์
อุณหภูมิ 4 ~ +60 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X