ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มน้ำไดโว่

ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
อัตราการไหล80 ลิตร/นาที
แรงดัน6.5 เมตร
กำลังมอเตอร์100 W
อุณหภูมิ≤ 35 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่ม, ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW250A /400A)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่ม, ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW250A /400A)
ขนาดท่อ1.5-2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 260 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 10 เมตร
กำลังมอเตอร์250-400 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 35 องศาเซลเซียส

ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW400AD)

รุ่นสินค้าปั๊มไดโว่ (รุ่น PW400AD)
ขนาดท่อ2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด130 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด10 เมตร
กำลังมอเตอร์400 วัตต์

อุณหภูมิ

≤ 35 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มสูบน้ำดี (รุ่น LA)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มสูบน้ำดี (รุ่น LA)
ขนาดท่อ1-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ150-583 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 19.5 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มสูบน้ำดี (รุ่น HA)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มสูบน้ำดี (รุ่น HA)
ขนาดท่อ1-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ150-583 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 19.5 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มแช่ตัวพลาสติก (รุ่น LP)

รุ่นสินค้าปั๊มแช่ตัวพลาสติก (รุ่น LP)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ75 ลิตร/นาที
แรงดัน6 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์120 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มน้ำเสีย (รุ่น LS)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มน้ำเสีย (รุ่น LS)
ขนาดท่อ1.5-3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ240-933 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 27 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 ม.
กำลังมอเตอร์1100-1503 W
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มสูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS )

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มสูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS )
ขนาดท่อ2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ190-850 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 18 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์750-1100W
อุณหภูมิ4 ~ +40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT)
ขนาดท่อ2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ217-306 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 17.3 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 5 เมตร
กำลังมอเตอร์750-1,500W
อุณหภูมิ4 ~ +60องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X