ปั๊มอุตสาหกรรม

Submersible

ปั๊มจุ่มสูบน้ำเสียและสิ่งปฎิกูล (รุ่น CP)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มสูบน้ำเสียและสิ่งปฎิกูล (รุ่น CP)
ขนาดท่อ50-500 มม.
อัตราการไหล10-2,600 ลบม./ชม.
แรงดัน6-45 ม.
กำลังมอเตอร์0.75-250 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบมอเตอร์2900RPM, 1450RPM, 980RPM, 740RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มสูบน้ำเสีย (รุ่น WQ)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มสูบน้ำเสีย (รุ่น WQ)
ขนาดท่อ40-80 มม.
อัตราการไหล6-25 ลบม./ชม.
แรงดัน4-14.3ม.
กำลังมอเตอร์0.18-2.2 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบมอเตอร์2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มจุ่มระบายน้ำ (รุ่น SAF&SMF)

รุ่นสินค้าปั๊มจุ่มระบายน้ำ (รุ่น SAF&SMF)
ขนาดท่อ350-1400 มม.
แรงดัน1.5-23.5 ม.
กำลังมอเตอร์7.5-180 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบมอเตอร์590rpm, 730rpm, 980rpm, 1450rpm
วัสดุFC250
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X