ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น TP3-P)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น TP3-P)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 35 ล./นาที
แรงดันสูงสุด35 ม.
กำลังมอเตอร์370 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)

รุ่นสินค้าปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ90-120 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น HDCM)

รุ่นสินค้าปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ110 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 32 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DSM)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DSM)
ขนาดท่อ2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ350 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 32 ม.
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 ม.
กำลังมอเตอร์1,500 วัตต์
อุณหภูมิ4~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DHM)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DHM)
ขนาดท่อ3 นิ้ว.
ปริมาณน้ำ1100 ล./นาที
แรงดันสูงสุด18.5 ม.
ระยะดูดลึกสูงสุด8 ม.
กำลังมอเตอร์2200 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60องศาเซลเซียส

ปั๊มมัลติเสตจ (รุ่น HM)

รุ่นสินค้าปั๊มมัลติเสตจ (รุ่น HM)
ขนาดท่อ1-1.25 นิ้ว.
ปริมาณน้ำ67-100 ล./นาที
แรงดันสูงสุด60 ม.
ระยะดูดลึกสูงสุด8 ม.
กำลังมอเตอร์550-1300 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET)
ขนาดท่อ1-1.25 นิ้ว.
ปริมาณน้ำ73-116 ล./นาที
แรงดันสูงสุด 50 ม.
ระยะดูดลึกสูงสุด 9 ม.
กำลังมอเตอร์750-1100วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึก (รุ่น LD)

รุ่นสินค้าปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึก (รุ่น LD)
ขนาดท่อ1.25 นิ้ว.
ปริมาณน้ำ50 ล./นาที
แรงดัน30 ม.
ระยะดูดลึก15-30 ม.
กำลังมอเตอร์750W
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X