ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น TP3-PB)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น TP3-PB)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 35 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
กำลังมอเตอร์370 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)

รุ่นสินค้าปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ90-120 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น HDCM)

รุ่นสินค้าปั๊มทรงหน้าใหญ่ (รุ่น HDCM)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ110 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 32 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DSM)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DSM)
ขนาดท่อ2 นิ้ว
ปริมาณน้ำ350 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 32 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์1,500 วัตต์
อุณหภูมิ4~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่ง หัวสแตนเลส (รุ่น DSC)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง หัวสแตนเลส (รุ่น DSC)
ขนาดท่อ1.25 นิ้ว
ปริมาณน้ำ175 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์1,100 วัตต์
อุณหภูมิ4~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DHM)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น DHM)
ขนาดท่อ3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ1,100 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 18.5 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์2,200 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60องศาเซลเซียส

ปั๊มมัลติเสตจ (รุ่น HM)

รุ่นสินค้าปั๊มมัลติเสตจ (รุ่น HM)
ขนาดท่อ1-1.25 นิ้ว
ปริมาณน้ำ67-100 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 60 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์550-1,300 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET-GM)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET-GM)
ขนาดท่อ1-1.25 นิ้ว
ปริมาณน้ำ85-116 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 50 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์750-1,100 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET-SC)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งเจ็ท (รุ่น JET-SC)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ73 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 50 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึก (รุ่น LD)

รุ่นสินค้า ปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึก (รุ่น LD)
ขนาดท่อ 1.25 นิ้ว
ปริมาณน้ำ 50 ลิตร/นาที
แรงดัน 30 เมตร
ระยะดูดลึก 15-30 เมตร
กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์
อุณหภูมิ 4 ~ +60 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X