ปั๊มครัวเรือน

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ปั๊มน้ำเสียงเงียบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย รุ่น TQ_B

รุ่นสินค้าปั๊มน้ำเสียงเงียบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย (รุ่น TQ_B)
ขนาดท่อ1-2 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 250 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
กำลังมอเตอร์180-2,200 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มน้ำเสียงเงียบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย มีฝาครอบ (รุ่น TQ_BC)

รุ่นสินค้าปั๊มน้ำเสียงเงียบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบมีฝาครอบ (รุ่น TQ_BC)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 95 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 35 เมตร
กำลังมอเตอร์180-750 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

บูสเตอร์ปั๊ม (รุ่น TP8_PB)

รุ่นสินค้าบูสเตอร์ปั๊ม (รุ่น TP8_PB)
ขนาดท่อ3/4-1 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด 35 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 30 เมตร
กำลังมอเตอร์180-370 วัตต์
อุณหภูมิ≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มออโต้เปลือย (รุ่น ADGP)

รุ่นสินค้าปั๊มออโต้เปลือย (รุ่น ADGP)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำสูงสุด 55 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 55 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์370-750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มออโต้เปลือย (รุ่น CVD)

รุ่นสินค้าปั๊มออโต้เปลือย (รุ่น CVD)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ35 ลิตร/นาที
แรงดัน32 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์370 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มออโต้พร้อมฝาครอบ (รุ่น CVDC)

รุ่นสินค้าปั๊มออโต้ พร้อมฝาครอบ (รุ่น CVDC)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ35 ลิตร/นาที
แรงดัน32 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์370 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มออโต้อิเล็กทรอนิคสฺ์ (รุ่น A1)

รุ่นสินค้าปั๊มออโต้อิเล็กทรอนิกส์ (รุ่น A1)
ขนาดท่อ1 นิ้ว
ปริมาณน้ำสูงสุด 55 ลิตร/นาที
แรงดันสูงสุด 55 เมตร
ระยะดูดลึกสูงสุด 8 เมตร
กำลังมอเตอร์400-800 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส

ปั๊มเจ๊ทคู่ ดูดลึก ออโต้ (รุ่น ALD)

รุ่นสินค้าปั๊มเจ๊ทคู่ ดูดลึก ออโต้ (รุ่น ALD)
ขนาดท่อ1.25 นิ้ว
ปริมาณน้ำ25-31 ลิตร/นาที
แรงดัน55 เมตร
ระยะดูดลึก15-30 เมตร
กำลังมอเตอร์750 วัตต์
อุณหภูมิ4 ~ +60 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X