ปั๊มอุตสาหกรรม

On Land

ปั๊มหอยโข่ง (รุ่น GPS )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่ง (รุ่น GPS )
ขนาดท่อ25-300 มม.
อัตราการไหล2 – 900 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ12-130 ม.
กำลังมอเตอร์0.37-90 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง (รุ่น LPS )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง (รุ่น LPS )
ขนาดท่อ25-300 มม.
อัตราการไหล2 -864 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ12-116ม.
กำลังมอเตอร์0.37-90 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งสำหรับระบบหล่อเย็น, ( รุ่น GZ )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งสำหรับระบบหล่อเย็น, ( รุ่น GZ )
ขนาดท่อ50-150 มม.
อัตราการไหล16-270 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ4-9.8 ม.
กำลังมอเตอร์0.37-7.5กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย ( รุ่น GHS )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย ( รุ่น GHS )
ขนาดท่อ32-300 มม.
อัตราการไหล4.5-1660 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ5.2-150 ม.
กำลังมอเตอร์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย ( รุ่น GHS )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย ( รุ่น GHS )
ขนาดท่อ32-300 มม.
อัตราการไหล4.5-1660 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ5.2-150 ม.
กำลังมอเตอร์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย,ชนยอย( รุ่น GHSK )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งชนิดต่อยอย,ชนยอย( รุ่น GHSK )
ขนาดท่อ32-300 มม.
อัตราการไหล4.5-1660 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ5.2-150 ม.
กำลังมอเตอร์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย ( รุ่น ISH & ISP )

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งชนิดแยกยอย ( รุ่น ISH & ISP )
ขนาดท่อ32-200 มม.
อัตราการไหลสูงสุด 600 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำสูงสุด 150 ม.
กำลังมอเตอร์0.75- 90 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มน้ำ ดับเบิ้ลซัคชั่น (รุ่น DH (V) )

รุ่นสินค้าปั๊มน้ำ ดับเบิ้ลซัคชั่น (รุ่น DH (V)
ขนาดท่อ125-400 มม.
อัตราการไหล50-3000ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ10-150 ม.
กำลังมอเตอร์ 
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 85 องศาเซลเซียส

ปั๊มเซลฟ์ไพร์มมิ่ง (รุ่น GMP)

รุ่นสินค้าปั๊มเซลฟ์ไพร์มมิ่ง (รุ่น GMP)
ขนาดท่อ50-150 มม.
อัตราการไหล6-210 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ8-30 ม.
กำลังมอเตอร์0.75-22 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ2900RPM,1450 RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มเซล์ฟไพร์มมิ่งชนิดต่อยอย ( รุ่น KMP )

รุ่นสินค้าปั๊มเซล์ฟไพร์มมิ่งชนิดต่อยอย ( รุ่น KMP )
ขนาดท่อ50-150 มม.
อัตราการไหล6-210ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ8-30 ม.
กำลังมอเตอร์0.75-22 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450 RPM,2900RPM
วัสดุFC200, SUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งดรายพิท นันคล็อค, (รุ่น CVD/CHD)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งดรายพิท นันคล็อค, (รุ่น CVD/CHD)
ขนาดท่อ50-400 มม.
อัตราการไหล10-2500 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ6-45 ม.
กำลังมอเตอร์0.75-160 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ2900 RPM, 1450 RPM, 980RPM, 740 RPM
วัสดุFC200
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มหอยโข่งดรายพิท (รุ่น CVDC)

รุ่นสินค้าปั๊มหอยโข่งดรายพิท (รุ่น CVDC)
ขนาดท่อ50-250 มม.
อัตราการไหล10-700 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำ6-45 ม.
กำลังมอเตอร์0.75-30 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ1450RPM, 980RPM
วัสดุFC200
อุณหภูมิของเหลว≤ 40 องศาเซลเซียส

ปั๊มเวอร์ติคัลมัลติเสตจ (รุ่น DV)

รุ่นสินค้าปั๊มเวอร์ติคัลมัลติเสตจ (รุ่น DV)
ขนาดท่อ32-100 มม.
อัตราการไหล1-121 ลบม./ชม.
แรงดันน้ำสูงสุด 300 ม.
กำลังมอเตอร์0.37-45 กิโลวัตต์
ความเร็วรอบ2900RPM
วัสดุSUS304, SUS316
อุณหภูมิของเหลว-20+120 องศาเซลเซียส
Avatar Mobile
Main Menu x
X