ปั๊มครัวเรือน และ ปั๊มเกษตร

Direct Water Pump

Direct Water Pump (TP3-PB Series)

SeriesDirect Water Pump (TP3-PB Series)
DN1 inch
Flow rateup to 35 L/Min.
Pressureup to 35 M
Power370 W
Temp≤40 °C

ปั๊มหอยโข่ง ทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)

Seriesปั๊มหอยโข่ง ทรงหน้าใหญ่ (รุ่น DCM)
DN1 inch
Q Max.สูงสุด 120 ลิตร/นาที
Pressureup to 35 M
DepthUp to 8 M.
Power370-750 Watt
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มหอยโข่ง ทรงหน้าใหญ่ (รุ่น HDCM)

Seriesปั๊มหอยโข่ง ทรงหน้าใหญ่ (รุ่น HDCM)
DN1 inch
Q Max.110 L/Min.
Pressureup to 32 M
DepthUp to 8 M.
Power750 W
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มหอยโข่ง เน้นส่งสูง (รุ่น DSM)

Seriesปั๊มหอยโข่ง เน้นส่งสูง (รุ่น DSM)
DN2 inches
Q Max.สูงสุด 550 ลิตร/นาที
Pressureup to 32 M
DepthUp to 8 M.
Power1,100-1,500 Watt
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มเจ็ท หัวสแตนเลส (รุ่น DSC)

Seriesปั๊มเจ็ท หัวสแตนเลส (รุ่น DSC)
DN1.25 inches
Q Max.175 L/Min.
Pressureup to 35 M
DepthUp to 8 M.
Power1,100 W
Temp4°C ~ +60°C

Centrifugal Pump (DHM Series)

Seriesปั๊มหอยโข่ง เน้นน้ำมาก (รุ่น DHM)
DN3 inches
Q Max.1,100 L/Min.
Pressureup to 18.5 M
DepthUp to 8 M.
Power2,200 W
Temp4°C ~ +60°C

Multistage Centrifugal Pump (HM series)

SeriesMultistage Centrifugal Pump (HM series)
DN1.25 inches
Q Max.  100 ลิตร/นาที
Pressureup to 60 M
DepthUp to 8 M.
Power750-1,300 วัตต์
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มเจ็ท เน้นส่งสูง ส่งไกล (รุ่น JET-GM)

Seriesปั๊มเจ็ท เน้นส่งสูง ส่งไกล (รุ่น JET-GM)
DN1 – 1.25 inches
Q Max.สูงสุด 116 ลิตร/นาที
Pressureสูงสุด 48 เมตร
DepthUp to 8 M.
Power750-1,100 W
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มเจ็ท เน้นส่งสูง ส่งไกล (รุ่น JET-SC)

Seriesปั๊มเจ็ท เน้นส่งสูง ส่งไกล (รุ่น JET-SC)
DN1 inch
Q Max.73 L/Min.
Pressureup to 50 M.
DepthUp to 8 M.
Power750 W
Temp4°C ~ +60°C

ปั๊มเจ็ทคู่ ดูดลึก (รุ่น LD)

Seriesปั๊มเจ็ทคู่ ดูดลึก (รุ่น LD)
DN1.25 inches
Q Max.25-31 ลิตร/นาที
Pressure55 เมตร
Depth15-30 M
Power750 W
Temp4°C ~ +60°C
Avatar Mobile
Main Menu x
X